Me olemme vastuullisia – ole sinäkin!

Arvoja ei arvota - tee toimittajatesti

Luotettavuus on arvo, jota vaalimme. Tutkittu ja luotettava tieto on vastuullista journalismia. Meiltä saat lukijana aina oikeaa tietoa. Arvoja ei arvota.


Kiitos toimittajatestin tehneille ja arvontaan osallistuneille.

Toimittajatestin voit halutessasi tehdä täällä >>
Kaikille voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Arvonnan voittajat löydät täältä >>


Näin sinäkin voit olla vastuullinen lukija:

Tutustu oikeuksiisi
Sinulla on oikeus saada riippumatonta, puhtaasti journalistisin perustein tuotettua tietoa. Tutustu oikeuksiisi esimerkiksi osoitteessa vastuullistajournalismia.fi

Vaadi oikaisua
Mikäli huomaat meidän tehneen virheen, ilmoita meille, jotta voimme oikaista sen. Oikaisupyynnön tai muuta palautetta voit lähettää esimerkiksi tämän linkin kautta.

Jos haluat jakaa juttumme, tee se oikein
Lehtijutut ovat tekijänoikeudellista materiaalia. Jutun jakaminen verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa lähipiirin ulkopuolelle edellyttää lupaa alkuperäiseltä julkaisijalta. Jos haluat jakaa lehtemme juttuja, teethän sen käyttämällä tarjoamiamme jakopainikkeita tai lähettämällä jutusta linkin, joka ohjaa lukijat verkkopalveluumme.

Estä väärää tietoa leviämästä
Älä levitä väärää tietoa eteenpäin. Jos epäilet jutun todenmukaisuutta, tarkista faktat. Muista myös lähdekritiikki ja pidä turvaväliä kanaviin, joissa väärä tieto leviää.


Lue tästä lisää vastuullisuudestamme

Vastuullinen journalismi on meille tärkeää. Noudatamme Julkisen sanan neuvoston sekä journalistin ohjeita. Ne ovat pohjimmiltaan sinun oikeuksiasi. Vastuullisen journalismin merkki takaa, että saat totuudenmukaista tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Vastuullisuus ei tarkoita sitä, että aina onnistumme. Mutta jos mokaamme, niin korjaamme virheemme. Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta. Saat lukijana aina oikeaa tietoa ja voit luottaa lehden tietoihin.

Vastuullisuus ei kuitenkaan kosketa pelkkää journalismia. Toimimme vastuullisesti ja läpinäkyvästi kaikilla toiminta-alueillamme. Olemme osa Mediatalo Keskisuomalaista, joka on valtakunnallisesti vastuullinen veronmaksaja ja iso työllistäjä. Kannamme vastuuta työntekijöistämme ja meille on tärkeää kohdella kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Seuraamme toimintamme vaikutuksia ympäristöömme. Suhtaudumme vakavasti myös tietosuojaan sekä ihmisten oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Varmistamme omien toimintaperiaatteidemme noudattamisen riittävällä ohjeistuksella ja henkilöstön kouluttamisella sekä valvonnalla.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme