Tiedotteet

Miten juuri tämä poisjäävä päivä valikoitui päiväksi, jolloin painettu lehti ei ilmesty jatkossa?

Jakelukustannukset muodostavat hyvin merkittävän osan lehden kustannuksista. Esimerkiksi sunnuntaisin jakelu on noin kaksi kertaa kalliimpaa toteuttaa kuin muina päivinä.

Laskeeko lehden tilaushinta, kun yksi ilmestymispäivä jää pois tai saanko jotain hyvitystä maksettuun tilaukseeni?

Tässä vaiheessa päätöksiä hinnoittelusta ei ole vielä tehty. Muutoksen vaikutuksista esimerkiksi tilaushintaan informoimme asiakkaita kirjeitse. Jokainen asiakas siis saa asiasta henkilökohtaisen kirjeen vähintään kuukauden ennen muutoksen voimaantuloa.

Mitä eri tilausmuodoille (esim. viikonlopputilaus) tapahtuu

Tässä vaiheessa tilausmuotojen muutokset ovat vielä suunnittelematta. Mikäli muutoksia tulee, muutamme vanhat tilausmuodot uusiksi tilausmuodoiksi automaattisesti, jolloin asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä asiakas- tai tilaajapalveluumme. Muutoksen vaikutuksista esimerkiksi tilausmuotoon informoimme asiakkaita kirjeitse. Jokainen asiakas siis saa asiasta henkilökohtaisen kirjeen vähintään kuukauden ennen muutoksen voimaantuloa.

Onko verkkosivuilla ajankohtaista sisältöä, kun painettu lehti ei ilmesty? Ilmestyykö sunnuntaina digilehti*?

Julkaisemme verkkopalvelussamme uutisia ja ajankohtaisia sisältöjä seitsemänä päivänä viikossa, myös sunnuntaisin. Sisältöä painotetaan entistä enemmän digitaalisiin julkaisukanaviin ja verkkosisältö on aina tilaajien saavutettavissa. Painetun lehden ilmestymispäivien vähentyessä verkkosisällön tuotantoa vastaavasti vahvistetaan entisestään. Kaikkiin tilauksiimme kuuluu digitaaliset sisältömme ja voit lukea uutisia joka päivä tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimesta.

Lehdillä, joilla sunnuntain painettu lehti jää pois, esim. Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat ja Länsi-Savo julkaistaan sunnuntaisin myös näköislehti.

Milloin ilmestymispäivämuutos tulee voimaan?

Painetun lehden ilmestymispäiviä koskeva muutos tulee voimaan 1.4.2024 alkaen.

Mikä on muutoksen tavoitteena? Lopetetaanko lehti kokonaan?

Lehteä ei olla lopettamassa. Ratkaisulla pyritään varmistamaan lehtien hyvä sisältö ja toimitusten resursseja journalismin tekemiseen sekä lähitulevaisuudessa että pitemmälläkin tähtäimellä. Muutoksen tavoitteena on turvata paikallisen sanomalehden ilmestyminen myös tulevaisuudessa.

Miksi minun lehteeni tehdään ilmestymispäivämuutos, mutta ei esimerkiksi johonkin muuhun konsernin lehteen?

Kannattavuutta ja tilannetta tarkastellaan lehtikohtaisesti ja jokaisen lehden osalta tehdään omat ratkaisut.

Miksi ilmestymispäiviä pitää vähentää?

Paino- ja jakelukustannukset ovat nousseet dramaattisesti, eikä hintojen nousua ole voitu siirtää kuluttajahintoihin, sillä muuten painetun lehden tilaushinta olisi muodostunut sietämättömän korkeaksi.

Syynä hintojen nousuun on esim. paperin hinnan kaksinkertaistuminen, mikä johtuu Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.