Mikä on muutoksen tavoitteena? Lopetetaanko lehti kokonaan?

Lehteä ei olla lopettamassa. Ratkaisulla pyritään varmistamaan lehtien hyvä sisältö ja toimitusten resursseja journalismin tekemiseen sekä lähitulevaisuudessa että pitemmälläkin tähtäimellä. Muutoksen tavoitteena on turvata paikallisen sanomalehden ilmestyminen myös tulevaisuudessa.

26.9.2023