Miksi ilmestymispäiviä pitää vähentää?

Paino- ja jakelukustannukset ovat nousseet dramaattisesti, eikä hintojen nousua ole voitu siirtää kuluttajahintoihin, sillä muuten painetun lehden tilaushinta olisi muodostunut sietämättömän korkeaksi.

Syynä hintojen nousuun on esim. paperin hinnan kaksinkertaistuminen, mikä johtuu Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.

26.9.2023