Kaakon Viestinnän paikallislehtien kesäarvontojen säännöt 2022

Ensimmäinen arvonta on päättynyt 28.6.2022. Arvonnan voitti Sari Kuisma, Lappeenranta. Kiitos kaikille osallistuneille!
Toinen arvonta on päättynyt 31.7.2022. Arvonnan voitti Päivi Hirvikallio, Taavetti. Kiitos kaikille osallistuneille!
Kolmas arvonta on päättynyt 31.8.2022. Arvonnan voitti Juha Karell, Helsinki. Kiitos kaikille osallistuneille!

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä: Kaakon Viestintä Oy, y-tunnus 2492479-3

Mukana kesäarvonnassa ovat seuraavat Kaakon Viestinnän tilattavat paikallislehdet: Juvan Lehti, Kaakonkulma, Kangasniemen Kunnallislehti, Keskilaakso, Luumäen lehti, Länsi-Saimaan Sanomat, Paikallislehti Joutseno, Pitäjänuutiset, Puruvesi ja Uutisvuoksi.

2. Palkinto

Arvontoja toteutetaan kesän aikana yhteensä kolme (3), ja kussakin arvonnassa arvotaan yksi (1) Nokian T20 10″ tabletti + yksi (1) 3 kk:n digilukuoikeus valittuun arvonnassa mukana olevaan lehteen. Yhden palkinnon arvo on 211,90 € (tabletin arvo 199 € ja lukuoikeuden arvo 12,90 €). Palkintojen yhteisarvo on 635,70 euroa. Arvonnan järjestäjä maksaa palkintojen arvosta arpajaisveron. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Voittajat arvotaan 1.7.2022, 1.8.2022 ja 1.9.2022. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti heidän ilmoittamiinsa puhelinnumeroihin tai sähköpostiosoitteisiin.  Jos jotakin voittajaa ei tavoiteta kolmen arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistujaa ei tavoiteta tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.

Voittajien nimet voidaan julkaista järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä. Lisäksi palkintojen voittajien kanssa voidaan sopia haastattelun antamisesta ja julkaisemisesta järjestäjän medioissa.

Palkinnot tullaan luovuttamaan voittajille erikseen sovittavana ajankohtana ja erikseen sovittavalla tavalla (esim. postitus), ja palkinnon voittaja vastaa matkakustannuksistaan luovutukseen itse.

3. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt lukuun ottamatta järjestäjän työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään.

Arvontaan osallistutaan arvonnassa mukana olevien paikallislehtien verkkosivustoilla. Arvontaan osallistutaan täyttämällä seuraavat kentät: sähköposti ja/tai puhelinnumero. Arvontaan osallistujalta kysytään markkinointilupaa ja vain luvan antaneille osallistujille kohdennetaan markkinointia. Sama henkilö voi osallistua yhteen arvontaan vain yhden kerran.

4. Osallistumisaika

Ensimmäiseen, 1.7. suoritettavaan arvontaan voi osallistua 24.5.–31.5., 7.6.–14.6. ja 21.6.–28.6., ellei toisin ilmoiteta. Toiseen, 1.8. suoritettavaan arvontaan voi osallistua 5.7.–12.7. ja 26.7.–31.7., ellei toisin ilmoiteta.
Kolmanteen, 1.9. suoritettavaan arvontaan voi osallistua 9.8.–16.8., ellei toisin ilmoiteta.

Arvonnat voidaan myös lopettaa edellä mainittuja päivämäärää aiemmin tai niiden viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin. Arvonnat suoritetaan 1.7.2022, 1.8.2022 ja 1.9.2022.

5. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

6. Henkilötietojen käsittely

Osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Markkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan käyttää Mediatalo Keskisuomalaisen yhteisrekisterinpitäjinä julkaisutoimintaa harjoittavien yritysten markkinointiin. Mediatalo Keskisuomalaisen kanssa samaan konserniin kuuluvat julkaisutoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä ja markkinointiluvan antaneiden tiedot tallennetaan Mediatalo Keskisuomalaisen ylläpitämiin asiakastietoihin.

Markkinointiviesteistä voi kieltäytyä milloin tahansa. Ilman markkinointilupaa olevat henkilötiedot poistetaan kilpailun päätyttyä. Henkilötietojen käsittely noudattaa Mediatalo Keskisuomalaisen tietosuojalauseketta.

7. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman järjestäjän kirjallista lupaa. Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Mediatalo Keskisuomalaisen yleiset kilpailu- ja arvontasäännöt

Onnea arvontaan!