Mediatalo Keskisuomalaisen tilausehdot

Tietosuojalauseke >>

Tilausehdot ovat voimassa 11.3.2019 alkaen ja koskevat myös vanhoja tilauksia.

1. Yleiset tilausehdot

Tilausehtoja sovelletaan yksittäin myytäviin tilauksiin, joissa asiakas ostaa Keskisuomalainen Oyj:n (Y-tunnus 0174445-8, Keskisuomalainen OYJ, PL 159, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Aholaidantie 3, Jyväskylä) ja sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Mediatalo Keskisuomalainen”) kustantamia sisältötuotteita. Sisältöjä voi tilata paperisena sanomalehtenä tai sähköisessä muodossa tai näiden yhdistelminä tai aikakauslehtinä. Sisältöjä tilaavan asiakkaan on oltava yli 18-vuotias. Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet voivat sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä.

Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet

2. Mediatunnus ja tilaukseen liittyvät sähköiset palvelut

Tilaukseen voi kuulua sähköisiä sisältöpalveluita, kuten näköislehti tai muita verkossa tai sovelluksissa julkaistavia, vain tilaajille tarkoitettuja sisältöjä. Asiakkaille on tarjolla myös sähköisiä asiointipalveluita liittyen tilaamiseen sekä osoitteenmuutosten ja jakelunkeskeytysten tekemiseen.

Sähköisten palveluiden käyttöön asiakas tarvitsee Mediatunnuksen. Mikäli asiakas on antanut sähköpostiosoitteensa tilauksen yhteydessä tai sähköpostiosoite on annettu jo aikaisemmin, eikä kyseisellä sähköpostiosoitteella ole vielä Mediatunnusta tai asiakkaan tilaaja-asiakasnumeroa ole kytketty johonkin toiseen Mediatunnukseen, luodaan Mediatunnus asiakkaalle automaattisesti.

Asiakas saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ilmoituksen Mediatunnuksen aktivoinnista, sekä asiakasnumeron kytkemisestä Mediatunnukseen. Verkkopalvelu lähettää myös erillisen viestin palvelun salasanan määrittämistä varten. Verkon kautta tehtävissä tilauksissa tilauksen tekeminen edellyttää olemassa olevaa Mediatunnusta. Mikäli Mediatunnusta ei ole, voi asiakas luoda sen tilaamisen yhteydessä.

Mediatunnukset eivät koske Omnipress Oy:n kustantamien lehtien tilauksia.

3. Tilausmuodot

Kestotilaus – voimassa jatkuvasti ilman uudistamista kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Kestotilaus on voimassa, kunnes tilaus irtisanotaan. Tilausmaksun laskutamme 1. tilausjakson alkaessa ja muut maksuerät sovitulla laskutusvälillä 1–12 kuukauden välein. Yhden kuukauden normaalihintaisen laskutusjakson valinta edellyttää suoramaksua tai jatkuvaa korttiveloitusta.

Määräaikainen tilaus – voimassa sovitun määräajan ja tilaus päättyy sovitun jakson loppuun. Määräaikainen tilaus maksetaan tilauksen alkaessa. Kampanjasta riippuen maksu voidaan laskuttaa myös useammassa erässä. Määräaikaista tilausta voi jatkaa uuden tilauksen alkamisajankohtana voimassa olevin hinnoin.

Näytetilaus – asiakkaalle voidaan toimittaa näytteenä yksi tai useampi lehti asiakkaan haluamasta tai kustantajan lähettämästä julkaisusta tutustumista varten. Yhden numeron näytenumerotilaus on määräaikainen ja päättyy automaattisesti. Näytenumeroiden tilaamisessa voi olla kuitenkin lehtikohtaisia rajoitteita. 

4. Tilauksen alkamisaika

Tilaus voi alkaa minä tahansa tilattavan lehden seuraavana mahdollisena ilmestymispäivänä riippuen lehden tilausaikataulusta tai asiakkaan kanssa erikseen sovittavana ilmestymispäivänä.

Verkkotuotteen tilaus alkaa, kun asiakas on verkkosivustolla tilatessaan rekisteröitynyt käyttäjäksi tai tilaus on tallennettu asiakaspalvelussa tilausjärjestelmään. Verkkotuotteen käyttö edellyttää asiakkaalla toiminnassa olevaa sähköpostiosoitetta ja rekisteröitymistä ja kirjautumista lehden verkkosivulla.

5. Osoitteenmuutos ja jakelunkeskeytys

Osoitteenmuutos

Vakituinen tai väliaikainen osoitteenmuutos voi alkaa lehden muutosaikataulujen puitteissa. Osoitteenmuutoksen voi tehdä lehden verkkosivustolla itsepalvelussa (Keski-Häme lehden muutos täältä) tai asiakaspalvelussamme. Osoitteenmuutos voi vaikuttaa lehden jakeluaikatauluun, mikäli uusi osoite on lehden levikkialueen ulkopuolella.

Väliaikaisen osoitteenmuutoksen voi tehdä verkossa minimissään 3 päivän ajaksi.

Asiakkaan muuttaessa uudelle paikkakunnalle, voi tilatun lehden vaihtaa toiseen Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteeseen. Lisätietoja asiakaspalvelustamme.

Jakelunkeskeytys

Kestotilaaja voi keskeyttää paperilehden jakelun tilapäisesti. Määräaikaisen paperilehden tilauksen jakelun voi keskeyttää, mutta keskeytysajalta ei voi saada hyvitystä. Verkkotilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

Minimissään jakelun keskeytyksen voi tehdä verkossa 3 päivän ajaksi ja maksimissaan 3 kk ajaksi, jonka jälkeen tilaus jatkuu normaalisti.

Mikäli paperilehden tilaukseen liittyy digitaalinen lukuoikeus (yhdistelmätilaus), jää sen käyttöoikeus voimaan paperilehden jakelunkeskeytyksen ajaksi.  Keskisuomalainen Oyj veloittaa asiakkaalta verkkotilauksen normaalihinnan joko vähentämällä laskulla asiakkaalle jakelunkeskeytyksestä hyvitettävää aikaa tai veloittaa sen asiakkaalta euromääräisenä summana laskulla. Veloitustavat vaihtelevat lehdittäin; jakelunkeskeytyksen vaikutuksesta tilauksen laskutukseen löytyy lisätietoa sivustoltamme täältä.

Nopein tapa on tehdä jakelunkeskeytys lehden verkkosivustolla itsepalvelussa. (Keski-Häme -lehden jakelunkeskeytys yhteydenottolomakkeella )

Ilahduttava vaihtoehto jakelun keskeytykselle on osoittaa lehti menemään sukulaiselle tai ystävälle, jolle lehti ei tule!

6. Tilaushinta

Keskisuomalainen Oyj:llä on oikeus muuttaa tilausehtoja ja -hintoja sekä käyttöehtoja.

Normaalihintainen tilaus

 • kulloinkin voimassaolevan normaalin hinnaston mukaisella hinnalla laskutettava tilaus, jonka hinta määräytyy uuden tilausjakson alkaessa

Erikoishintainen tilaus

 • Kampanjatilaus – voi poiketa hinnoittelultaan tai ehdoiltaan normaalista tilauksesta ja on yleensä kohdennettu ja rajoitettu saatavaksi tietylle vastaanottajaryhmälle, esim. ei tilaajat.
 • Opiskelijatilaus –  opiskelija on oikeutettu opiskelija-alennuksen, kun hän opiskelee ammattiin valmistavia opintoja päätoimisesti, asuu omassa taloudessa ja tilaa lehden opiskelupaikkakunnalle. Opiskelu todistetaan opiskelijakortilla tai tilauslomakkeella pyydetyillä tiedoilla. Opiskelijatilauksen maksimipituus on 5 vuotta. Lisätietoja lehden asiakaspalvelusta.
 • Rinnakkaistilaus – lehden kestotilaajana voit tilata saman tuotteen omaan talouteesi rinnakkaistilauksena alennettuun hintaan. Tilaus edellyttää asiakkaan kestotilauksen keskeytymätöntä jakelua rinnakkaistilauksen voimassaoloaikana. Rinnakkaistilauksen pituus on minimissään 1 kk. Esimerkki; asiakas tilaa toisen lehden kesämökille ja asiakkaan kestotilaus jaetaan normaalisti samaan aikaan vakituiseen osoitteeseen.
 • Lahjatilaus – asiakas voi tilata lehden lahjaksi joko normaalihinnalla tai kulloinkin voimassa olevalla lahjatilauskampanjahinnalla ja –ehdoilla.

7. Lisäveloitukset

Maksutavasta, maksuerien määrästä, lehden tai laskun toimitustavasta riippuen tilaushintaan voidaan lisätä lisäveloitus. Lisäveloitukset sisältävät kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron.

 • Postitse toimitetun paperisen tilauslaskun käsittely- ja postituskulu 1,00 € / lasku (sis. alv%) (Keski-Hämeen osalta kulu tulee voimaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.)
 • Postimaksu ulkomaan tilauksissa (sis. alv 24 %) Paperilehden toimittamisesta Suomen ulkopuolelle veloitamme tilausmaksun lisäksi postimaksun, joka määräytyy kohdemaan ja kuljetusnopeuden mukaan, lisätietoa postimaksusta saat oman lehtesi asiakaspalvelusta.
 • Euromääräinen erälisä (sis. alv %) maksettaessa kestotilaus useammassa kuin yhdessä vuosittaisessa 12 kuukauden maksuerässä tai määräaikainen tilaus useammassa kuin yhdessä erässä. Erälisän hinta vaihtelee lehdittäin tai kampanjoittain.
 • Peruutuksen käsittelykulu 4,00(sis. alv %)
  • veloitetaan kesken tilausjakson tapahtuvan tilauksen päättämisen yhteydessä, kun
   • tilauksen päättämisen yhteydessä palautetaan rahaa asiakkaan tilille
   • tilaus päätetään kesken tilausjakson ja toimitetuista lehdistä muodostetaan uusi lasku.
  • ylimääräisen tilausmaksun palautuksen yhteydessä.
   • peruutuksen käsittelykulua ei veloiteta, jos asiakas on maksanut ylimääräistä tilausmaksua ja raha käytetään seuraavan laskun maksamiseen tai jos rahan palauttaminen liittyy kuolemantapaukseen.
 • Maksumuistutusmaksu 5 € veloitetaan maksumuistutuksen yhteydessä
 • Maksamattomien laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto, jolloin perintään liittyy perintätoimiston veloittamia korko- ja käsittelykuluja.

8. Laskutus: maksuehdot, maksutavat

8.1. Maksuehdot

 • maksuaika on n. 14 päivää laskun lähettämisestä ja lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä
 • mikäli joudumme muistuttamaan maksamattomasta laskusta, veloitamme maksumuistutusmaksua 5 €
 • mikäli lasku jää muistutuksesta huolimatta maksamatta, siirrämme saatavan perintätoimiston hoitoon. Tällöin lehden tilaus katkeaa, jolloin veloitetaan tilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolla maksamatonta lehteä on toimitettu sekä muistutus- ja perintäkulut.
 • Uusi tilaus/tilausjakso ei voi alkaa mihinkään Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteeseen, jos asiakkaalla on erääntyneitä maksamattomia laskuja tai lasku on siirretty perintään.
 • Mediatalo Keskisuomalaisella on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus, jos tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

8.2. Maksutavat

Tarjottavat maksutavat voivat vaihdella lehti-, tilauslaji- tai kampanjakohtaisesti.

8.2.1. Maksu Verkkosivulla

 • Asiakas voi verkossa tilatessaan maksaa tilauksen verkkopankissa verkkopankkitunnuksilla, maksukorteilla (credit/debit) tai luottokortilla.
 • Jos kestotilauksen maksutavaksi valitaan verkkopankkimaksu, ensimmäinen veloitus tapahtuu verkkopankista ja seuraavista tilausjaksoista asiakkaalle lähetetään paperilasku, sähköpostilasku tai e-lasku tai se veloitetaan suoramaksuna riippuen siitä, mikä laskutustapa asiakkaalla on aiemmin ollut käytössä Mediatalo Keskisuomalaisen tilausjärjestelmässä. Uudella asiakkaalla (=asiakastietoja ei ole aiemmin ollut Mediatalo Keskisuomalaisen tilausjärjestelmässä)  oletuslaskutustapana on aina paperilasku.
 • Asiakas voi milloin tahansa ottaa käyttöönsä sähköpostilaskutustavan ilmoittamalla siitä Mediatalo Keskisuomalaiselle tällä lomakkeella. Tämän jälkeen asiakkaan tilauslaskut lähetetään kaikista Mediatalo Keskisuomalaisen lehdistä PDF:nä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muista tilauslaskun vaihtoehtoisista maksutavoista voi lukea täältä.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja Bambora välittää maksut Mediatalo Keskisuomalaiselle. Tiliotteellasi / korttilaskullasi maksun saajana näkyy Paybyway Oy / Bambora. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja Mediatalo Keskisuomalaisen välille. Mediatalo Keskisuomalainen vastaa ovat kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. Mediatalo Keskisuomalainen ei tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme.
 • Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit

8.2.2. Käteismaksu Mediatalo Keskisuomalaisen asiakaspalveluissa

Tilaus voidaan maksaa asiakaspalvelupisteessämme uuden jakson tilauksen yhteydessä tai ennen seuraavan kestotilausjakson alkua. Tällöin emme lähetä erillistä laskua.

8.2.3. Lasku kuluttajalle e-laskuna, suoramaksuna, sähköpostilla tai paperilasku postitse

Kaikissa vaihtoehdoissa lasku toimitetaan asiakkaalle niin, että eräpäivään on aikaa n. kaksi viikkoa. E-lasku/suoramaksu ja sähköpostilasku laskutetaan ilman kuluja. (Keski-Häme -lehden tilaajille sähköpostilasku tulee valittavaksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.)

E-lasku otetaan käyttöön asiakkaan omassa verkkopankissa
Oikea laskuttaja löytyy verkkopankin e-lasku -sivulta lehden tai laskuttavan yhtiön nimellä. Laskutusaiheena on tilauslasku tai lehtimaksu. E-laskusopimuksen tekemiseen tarvitaan tunnisteeksi asiakasnumero, joka löytyy esimerkiksi tilauslaskusta tai tiedustelemalla asiakaspalvelusta. Tieto e- laskusta siirtyy tilausjärjestelmään n. viikon kuluessa, joka jälkeen asiakas saa seuraavan laskun verkkopankkiinsa e-laskuna. Jos asiakkaalla on ennestään suoramaksu-sopimus samasta lehdestä, poistetaan suoramaksusopimus tilaajajärjestelmästä automaattisesti ja asiakas saa jatkossa e-laskun verkkopankkiinsa.

Suoramaksu-sopimus tehdään asiakkaan omassa pankkikonttorissa
Suoramaksussa asiakas sopii pankin kanssa automaattisesta laskun maksusta. Asiakas saa meiltä kotiinsa aina ennakkoon ilmoituksen suoramaksuna veloitettavasta tilausmaksusta, mutta asiakkaan ei tarvitse itse käydä maksamassa laskua.

Sähköpostilasku: Sähköpostilasku otetaan käyttöön ilmoittamalla siitä oman lehden asiakaspalveluun. Samalla ilmoitetaan sähköpostiosoite, jonne tilauslaskut halutaan vastaanottaa. Ilmoituksen voi tehdä tällä verkkolomakkeella.

Postitse toimitettava tilauslasku. Paperilaskuun lisätään 1 euron käsittely- ja postituskulu (sis. alv %).

Postitse toimitettava lasku tai sähköpostilasku on maksettava omassa verkkopankissa, pankkikonttorissa tai muussa maksupalveluja tarjoavissa pisteissä (esim. R- kioski) tai asiakaspalvelupisteessämme.

8.2.4. Lasku yritykselle verkkolaskuna, sähköpostilla tai postitse paperisena

Kaikissa vaihtoehdoissa lasku toimitetaan asiakkaalle niin, että eräpäivään on aikaa n. kaksi viikkoa.

Verkkolasku toimitetaan yritykselle ilman kuluja. Tiedot yrityksen verkkolaskuosoitteesta toimitetaan lehden asiakaspalveluun, jolloin seuraava tilauslasku toimitetaan yritysasiakkaalle verkkolaskuna.

Sähköpostilasku: Sähköpostilasku otetaan käyttöön ilmoittamalla siitä oman lehden asiakaspalveluun. Samalla ilmoitetaan sähköpostiosoite, jonne tilauslaskut halutaan vastaanottaa. Ilmoituksen voi tehdä tällä verkkolomakkeella.

Paperilasku on maksettava omassa verkkopankissa, pankkikonttorissa tai asiakaspalvelussamme. Paperilaskuun lisätään 1 euron käsittely- ja postituskulu (sis. alv %).

8.2.5. Toistuva korttimaksu

Toistuva korttimaksu on mahdollinen vain verkossa tehdyissä verkkotuotteen tilauksissa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Toistuvassa korttimaksussa veloitus tehdään tilaajan kortilta etukäteen kerran kuukaudessa. Tilaajan tulee varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Jos asiakkaan kortilla ei ole katetta/kortti vanhentunut, tilaajalle lähetetään tästä viesti. Mikäli maksu viivästyy tästä huolimatta, tilaus katkeaa maksetun jakson loppuun.

8.3. Jakelukeskeytyksen vaikutus laskutukseen

Paperilehden kestotilauksen jakelunkeskeytystä hyvitetään keskeytysajalta tilausaikana siten, että seuraavan laskutusjakson alku siirtyy eteenpäin. Määräaikaisten lehtitilausten jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Verkkotuotteiden tilausta ei voi keskeyttää eikä verkkotuotteen käyttämättä jättämisestä voi saada hyvitystä.

Mikäli paperilehden tilaukseen liittyy digitaalinen lukuoikeus (yhdistelmätilaus), jää sen käyttöoikeus voimaan paperilehden jakelunkeskeytyksen ajaksi, kun keskeytys tehdään verkkopalvelun kautta. Jakelunkeskeytys siirtää seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Hyvitettävästä ajasta vähennetään kuitenkin Verkko-tuotteen normaalihintaa vastaava aika keskeytyksen pituuden perusteella. Jos yhdistelmätuotteen digitaalista lukuoikeutta ei jätetä voimaan jakelunkeskeytyksen ajaksi, hyvitetään keskeytysaika täysimääräisenä.

Poikkeukset:

Keski-Suomen Media Oy:n lehtien yhdistelmätilauksien jakelunkeskeytysaika hyvitetään täysimääräisenä.

Keski-Häme -lehden tilausten keskeytysaikaa ei hyvitetä.

8.4. Laskutusjakson muutokset

Muutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Jos tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan aikaisintaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. Laskutusjakson muutokset tehdään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

9. Tilausten toimittaminen ja vastuu virheistä

Paperilehti

 • Levikkialueellaan paperilehti jaetaan tilaajalle ilmestymispäivänä paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja -tavan mukaisesti. Jakeluaikataulu- ja tapa voivat vaihdella kunnan tai saman postinumeron sisällä. Pidätämme oikeuden jakelutavan muutoksiin. Juhlapyhien yhteydessä paperilehdellä voi olla poikkeavia ilmestymispäiviä tai lehti ei ilmesty. Lehtikohtaiset ilmestymispäivät löydät täältä ko. lehden sivulta, valikosta ”Tilaukset”.
 • Muille alueille paperilehti toimitetaan kuljetusten ja jakelun mahdollistamalla nopeudella Postin perusjakelussa. Viikonlopun ja arkipyhien lehdet pyritään toimittamaan seuraavana arkipäivänä, kuitenkin Postin mahdollistamalla aikataululla.
 • Säätila, tieolot tai muut poikkeukset voivat vaikuttaa jakeluaikatauluun.
 • Mikäli paperilehti tai lehden liite jää Mediatalo Keskisuomalaisesta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tulee asiakkaan ottaa viivytyksettä yhteyttä omaan jakeluyhtiöön (paikallinen jakeluyhtiö tai Posti). Jakeluyhtiön/jakelupäivystyksen yhteystiedot löytyvät päivän lehdestä tai verkkosivulta. Tarvittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä myös oman lehtensä asiakaspalveluun.
 • Lehden vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen paperilehden tai sen liitteen toimittamiseen normaalijärjestelyin tilaajalle mahdollisimman pikaisesti.
 • Pidennämme tilausjaksoa erikseen sopimalla kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä, mikäli esim. verkkotilaus tai näköislehti ei ole ollut käytettävissä.
 • Edellä esitetyn lisäksi emme korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta / ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
 • Tilaukset toimitetaan force majeure varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) ja ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.
 • Painoteknisistä syistä painojäljessä voi olla poikkeamia, näistä poikkeamista emme vastaa.
 • Lehden tilaaja vastaa siitä, että asiakkaan nimi- ja osoitetiedot on merkitty selkeästi postilaatikkoon tai -luukkuun, sekä siitä että lehden jakajalla on aina esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle.

Verkkotuotteet

 • Verkkotuotteet ovat käytössä tunnistautuneelle tilaajalle henkilökohtaisilla Mediatunnuksilla. Asiakas ei saa luovuttaa henkilökohtaisia Mediatunnuksia ulkopuolisten käyttöön.
 • Verkkotuotteiden käyttäjänä asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tuotteiden käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

Tarkempia tietoja tilaamisesta ja ehdoista oman lehtesi asiakaspalvelusta

10. Tilauksen päättäminen, etämyynti

Asiakas voi vaihtaa tilausmuotoa tai päättää kestotilauksen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Muutostilanteissa joudumme yleensä joko palauttamaan rahaa asiakkaalle tai siirtämään sitä toiselle tilaukselle, jolloin tarvitsemme myös tiedot mihin ja miten asiakas haluaa mahdollisen rahojen palautuksen. Tämän vuoksi otamme muutoksen vain henkilökohtaisella yhteydenotolla asiakaspalveluumme.

Määräaikaista tilausta ei voi päättää kesken sopimuskauden. Asiakas voi kuitenkin, milloin tahansa, siirtyä kestotilaajaksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Määräaikaisen tilauksen voi tarvittaessa siirtää toiselle henkilölle tai keskeyttää lehden jakelun, mutta emme hyvitä tai palauta rahaa toimittamatta jäävistä tuotteista.

Koska kestotilaus laskutetaan jaksoissa, kätevintä on päättää kestotilaus maksetun laskutusjakson loppuun. Asiakkaan tulee ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta 2 viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista.

Jos tilaus päätetään kesken tilausjakson, veloitamme jo toimitetuista tuotteista hinnastonmukaisen maksamattoman osan tai palautamme tilaajalle tilausjakson maksetusta summasta jäljelle jääneen osan. Pienin palautettava summa on 10 €, ja veloitamme 4 € suuruisen käsittelymaksun rahan palautuksesta pankkitilille. Kampanjaedut lakkaavat tilauksen päättyessä.

Tarjoushintaisten tilausten määrää voidaan rajoittaa kampanjakohtaisesti, rajoitukset ovat nähtävillä asiakkaan tarjouksessa.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus.

Aikakauslehdet ja harvemmin ilmestyvät julkaisut
Peruutus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen uuden laskutusjakson alkamista. Peruutus astuu voimaan oletuksena kuluvan laskutuskauden lopussa. Asiakkaan erikseen pyytäessä voidaan tilaus irtisanoa päättymään edellisen maksetun laskutuskauden lopuun. Tällöin asiakkaalta veloitetaan erikseen jo lähetetyistä, uuteen laskutuskauteen kuuluvista lehdistä voimassa olevan irtonumerohinnan mukaisesti. Lisäksi hintaan lisätään postitus- ja käsittelykulut. Jos asiakas on ehtinyt maksaa uuden laskutuskauden maksun, peruutus astuu voimaan ko. laskutuskauden lopussa, eikä maksettua suoritusta palauteta. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa ja se päättyy automaattisesti sovitun tilauskauden lopussa.

10.1. Etämyynti

Tilaajalla on Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen oikeus perua etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa ensimmäisen tuotteen vastaanottamisesta (sähköisen tuotteen käytön aloittaminen tai paperilehden toimittaminen). Peruutustilanteessa ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus.

11. Tietosuoja

Mediatalo Keskisuomalainen käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojalauseke

12. Reklamaatiot

Jakelureklamaatioissa asiakkaan tulee ottaa yhteys ensisijaisesti alueella jakavaan Jakeluyhtiöön.
Muissa reklamaatioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

13. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajaneuvonta auttaa myös ongelmatilanteissa.

Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, voidaan riita ratkaista Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös oman kotipaikkansa alioikeudessa.

14. Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet ja lehtitilausten maksuyhteystiedot

Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet ja lehtitilausten maksuyhteystiedot löytyvät täältä.