Kymen Sanomien Jouluikkuna 2023 -arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä: Kaakon Viestintä Oy, y-tunnus 2492479-3. Mukana arvonnassa on Kymen Sanomat.

2. Palkinto

Arvonta toteutetaan keskiviikkona 13.12.2023. Arvonnassa on yksi (1) Neittamon Lihan 4 kg luuton juhlakinkku. Kinkun arvo 50 euroa. Lisäksi arvotaan kaksi (2) 50 euron lahjakorttia voittajan valitsemaan Kotkan Kauppatien jäsenliikkeeseen. Arvonnan järjestäjä maksaa palkintojen arvosta arpajaisveron. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti heidän ilmoittamiinsa puhelinnumeroihin tai sähköpostiosoitteisiin. Jos jotakin voittajaa ei tavoiteta kolmen arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistujaa ei tavoiteta tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.

Voittajien nimet voidaan julkaista järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä. Lisäksi palkintojen voittajien kanssa voidaan sopia haastattelun antamisesta ja julkaisemisesta järjestäjän medioissa.

Palkinnot tullaan luovuttamaan voittajille erikseen sovittavana ajankohtana ja erikseen sovittavalla tavalla (esim. postitus), ja palkinnon voittaja vastaa matkakustannuksistaan luovutukseen itse.

3. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt lukuun ottamatta järjestäjän työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään.

Arvontaan osallistutaan Kymen Sanomien verkkosivustolla. Arvontaan osallistutaan täyttämällä seuraavat kentät: sähköposti ja/tai puhelinnumero. Arvontaan osallistujalta kysytään markkinointilupaa ja vain luvan antaneille osallistujille kohdennetaan markkinointia. Sama henkilö voi osallistua yhteen arvontaan vain yhden kerran.

4. Osallistumisaika

2.-10.12.2023.

Arvonnat voidaan myös lopettaa edellä mainittuja päivämäärää aiemmin tai niiden viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin. Arvonta suoritetaan 13.12.2023.

5. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

6. Henkilötietojen käsittely

Osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Markkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan käyttää Mediatalo Keskisuomalaisen yhteisrekisterinpitäjinä julkaisutoimintaa harjoittavien yritysten markkinointiin. Mediatalo Keskisuomalaisen kanssa samaan konserniin kuuluvat julkaisutoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä ja markkinointiluvan antaneiden tiedot tallennetaan Mediatalo Keskisuomalaisen ylläpitämiin asiakastietoihin.

Markkinointiviesteistä voi kieltäytyä milloin tahansa. Ilman markkinointilupaa olevat henkilötiedot poistetaan kilpailun päätyttyä. Henkilötietojen käsittely noudattaa Mediatalo Keskisuomalaisen tietosuojalauseketta.

7. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman järjestäjän kirjallista lupaa. Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Mediatalo Keskisuomalaisen yleiset kilpailu- ja arvontasäännöt

Onnea arvontaan!