Mediatalo Keskisuomalaisen tilausehdot

Tietosuojalauseke >>

Tilausehdot ovat voimassa 15.4.2021 alkaen ja koskevat myös vanhoja tilauksia. Henkilöasiakkaan tilausehdot löydät tästä. Yritysasiakkaille suunnatut tilausehdot löydät täältä.

Tilausehdot henkilöasiakkaille ja yhdistyksille:

1. Yleiset tilausehdot

Tilausehtoja sovelletaan yksittäin luonnollisille henkilöille ja yhdistyksille myytäviin tilauksiin, joissa asiakas ostaa Keskisuomalainen Oyj:n (Y-tunnus 0174445-8, Keskisuomalainen OYJ, PL 159, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Aholaidantie 3, Jyväskylä) ja sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Mediatalo Keskisuomalainen”) kustantamia sisältötuotteita. Sisältöjä voi tilata painettuna sanomalehtenä tai sähköisessä muodossa tai näiden yhdistelminä tai aikakauslehtinä. Tilaukseen voi kuulua myös sähköinen uutiskirje, jonka sisältö on räätälöity asiakkaan tilaus- ja selailutietojen perusteella. Sisältöjä tilaavan asiakkaan on oltava yli 18-vuotias.  Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet voivat sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä.

Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet

2. Mediatunnus ja tilaukseen liittyvät sähköiset tuotteet

Tilaukseen voi kuulua digitaalisia sisältötuotteita, kuten näköislehti tai muita verkossa tai sovelluksissa julkaistavia, vain tilaajille tarkoitettuja sisältöjä. Asiakkaille on tarjolla myös sähköisiä asiointipalveluita liittyen tilaamiseen sekä osoitteenmuutosten ja jakelunkeskeytysten tekemiseen.

Digitaalisten tuotteiden käyttöön asiakas tarvitsee Mediatunnuksen. Mikäli asiakas on antanut sähköpostiosoitteensa tilauksen yhteydessä tai sähköpostiosoite on annettu jo aikaisemmin, eikä kyseisellä sähköpostiosoitteella ole vielä Mediatunnusta tai asiakkaan tilaaja-asiakasnumeroa ole kytketty johonkin toiseen Mediatunnukseen, luodaan Mediatunnus asiakkaalle automaattisesti.

Asiakas saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ilmoituksen Mediatunnuksen aktivoinnista, sekä asiakasnumeron kytkemisestä Mediatunnukseen. Verkkopalvelu lähettää myös erillisen viestin palvelun salasanan määrittämistä varten. Verkon kautta tehtävissä tilauksissa tilauksen tekeminen edellyttää olemassa olevaa Mediatunnusta. Mikäli Mediatunnusta ei ole, voi asiakas luoda sen tilaamisen yhteydessä.

Juttujen kommentointi verkkosivuilla

Juttujen kommentointi asiakkaan Mediatunnuksella onnistuu, kun asiakkaan tilaukseen sisältyy digitaalisia tuotteita. Pelkkä painetun lehden tilaus ei mahdollista juttukommentointia. Mediatalo Keskisuomalaisen ylläpitämä verkkopalvelu tarkistaa, onko asiakkaalla voimassaolevaa tilausta, johon sisältyy digitaalinen tuote.

Mediatunnukset eivät koske Omnipress Oy:n kustantamien lehtien tilauksia.

3. Tilausmuodot

Kestotilaus – voimassa jatkuvasti ilman uudistamista kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Kestotilaus on voimassa, kunnes tilaus irtisanotaan. Tilausmaksun laskutamme 1. tilausjakson alkaessa ja muut maksuerät sovitulla laskutusvälillä 1–12 kuukauden välein. Yhden kuukauden normaalihintaisen laskutusjakson valinta edellyttää suoramaksua tai jatkuvaa korttiveloitusta.

Määräaikainen tilaus – voimassa sovitun määräajan ja tilaus päättyy sovitun jakson loppuun. Määräaikainen tilaus maksetaan tilauksen alkaessa. Kampanjasta riippuen maksu voidaan laskuttaa myös useammassa erässä. Määräaikaista tilausta voi jatkaa uuden tilauksen alkamisajankohtana voimassa olevin hinnoin.

Näytetilaus – asiakkaalle voidaan toimittaa näytteenä yksi tai useampi lehti asiakkaan haluamasta tai kustantajan lähettämästä julkaisusta tutustumista varten. Yhden numeron näytenumerotilaus on määräaikainen ja päättyy automaattisesti. Näytenumeroiden tilaamisessa voi olla kuitenkin lehtikohtaisia rajoitteita.

4. Tilauksen alkamisaika

Tilaus voi alkaa minä tahansa tilattavan lehden seuraavana mahdollisena ilmestymispäivänä riippuen lehden tilausaikataulusta tai asiakkaan kanssa erikseen sovittavana ilmestymispäivänä.

Digituotteen tilaus alkaa, kun asiakas on verkkosivustolla tilatessaan rekisteröitynyt käyttäjäksi tai tilaus on tallennettu asiakaspalvelussa tilausjärjestelmään. Digituotteen käyttö edellyttää asiakkaalla toiminnassa olevaa sähköpostiosoitetta ja rekisteröitymistä ja kirjautumista lehden verkkosivulla.

5. Osoitteenmuutos ja jakelunkeskeytys

Osoitteenmuutos

Vakituinen tai väliaikainen osoitteenmuutos voi alkaa lehden muutosaikataulujen puitteissa. Osoitteenmuutoksen voi tehdä lehden verkkosivustolla itsepalvelussa tai asiakaspalvelussamme. Osoitteenmuutos voi vaikuttaa lehden jakeluaikatauluun, mikäli uusi osoite on lehden levikkialueen ulkopuolella.

Väliaikaisen osoitteenmuutoksen voi tehdä verkossa minimissään 2 päivän ajaksi.

Asiakkaan muuttaessa uudelle paikkakunnalle, voi tilatun lehden vaihtaa toiseen Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteeseen. Lisätietoja asiakaspalvelustamme.

Jakelunkeskeytys

Kestotilaaja voi keskeyttää painetun lehden jakelun tilapäisesti. Määräaikaisen painetun lehden tilauksen jakelun voi keskeyttää, mutta keskeytysajalta ei voi saada hyvitystä. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

Minimissään jakelun keskeytyksen voi tehdä verkossa 2 päivän ajaksi ja maksimissaan 3 kk ajaksi, jonka jälkeen tilaus jatkuu normaalisti.

Mikäli painetun lehden tilaukseen liittyy digituote (yhdistelmätilaus), jää sen käyttöoikeus voimaan painetun lehden jakelunkeskeytyksen ajaksi.  Keskisuomalainen Oyj veloittaa asiakkaalta digitilauksen normaalihinnan joko vähentämällä laskulla asiakkaalle jakelunkeskeytyksestä hyvitettävää aikaa tai veloittaa sen asiakkaalta euromääräisenä summana laskulla. Veloitustavat vaihtelevat lehdittäin; jakelunkeskeytyksen vaikutuksesta tilauksen laskutukseen löytyy lisätietoa sivustoltamme täältä.

Nopein tapa on tehdä jakelunkeskeytys lehden verkkosivustolla itsepalvelussa.

Ilahduttava vaihtoehto jakelun keskeytykselle on osoittaa lehti menemään sukulaiselle tai ystävälle, jolle lehti ei tule!

6. Tilaushinta

Keskisuomalainen Oyj:llä on oikeus muuttaa tilausehtoja ja -hintoja sekä käyttöehtoja.

Normaalihintainen tilaus

 • kulloinkin voimassaolevan normaalin hinnaston mukaisella hinnalla laskutettava tilaus, jonka hinta määräytyy uuden tilausjakson alkaessa. Tilaushinnastomme on nähtävillä täällä.

Erikoishintainen tilaus

 • Tarjoushintainen tilaus – voi poiketa hinnoittelultaan tai ehdoiltaan normaalista tilauksesta ja on yleensä kohdennettu ja rajoitettu saatavaksi tietylle vastaanottajaryhmälle, esim. ei tilaajat. Tarjoushintaisia tilauksia voi tilata yksityishenkilönä ja yhdistyksenä. Tarjoushintaisten tilausten määrää voidaan rajoittaa kampanjakohtaisesti. Painetun lehden tarjoushintaisen tilausjakson voi tilata vain Suomeen.
 • Opiskelijatilaus – opiskelija on oikeutettu opiskelija-alennuksen, kun hän opiskelee ammattiin valmistavia opintoja päätoimisesti, asuu omassa taloudessa ja tilaa lehden opiskelupaikkakunnalle. Opiskelu todistetaan opiskelijakortilla tai tilauslomakkeella pyydetyillä tiedoilla. Opiskelijatilauksen maksimipituus on 5 vuotta. Lisätietoja lehden asiakaspalvelusta.
 • Rinnakkaistilaus – lehden kestotilaajana voit tilata saman tuotteen omaan talouteesi rinnakkaistilauksena alennettuun hintaan. Tilaus edellyttää asiakkaan kestotilauksen keskeytymätöntä jakelua rinnakkaistilauksen voimassaoloaikana. Rinnakkaistilauksen pituus on minimissään 1 kk. Esimerkki; asiakas tilaa toisen lehden kesämökille ja asiakkaan kestotilaus jaetaan normaalisti samaan aikaan vakituiseen osoitteeseen.
 • Lahjatilaus – asiakas voi tilata lehden lahjaksi joko normaalihinnalla tai kulloinkin voimassa olevalla lahjatilauskampanjahinnalla ja –ehdoilla.

 

7. Lisäveloitukset

Maksutavasta, maksuerien määrästä, lehden tai laskun toimitustavasta riippuen tilaushintaan voidaan lisätä lisäveloitus. Lisäveloitukset sisältävät kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron.

 • Postitse toimitetun paperisen tilauslaskun käsittely- ja postituskulu 2,50 € / lasku (sis. alv%) 1.1.2023 alkaen 2,90 € (pl. Hämeen Sanomat ja Forssan Lehti 2,50 €).
 • Postimaksu ulkomaan tilauksissa (sis. alv 24 %) painetun lehden toimittamisesta Suomen ulkopuolelle veloitamme tilausmaksun lisäksi postimaksun, joka määräytyy kohdemaan mukaan. Postimaksun suuruus ulkomaille vaihtelee  3,09 – 8.42 euron välillä per lehtikappale. Lisätietoa postimaksusta saat oman lehtesi asiakaspalvelusta.
 • Euromääräinen erälisä (sis. alv %) maksettaessa kestotilaus useammassa kuin yhdessä vuosittaisessa 12 kuukauden maksuerässä tai määräaikainen tilaus useammassa kuin yhdessä erässä. Erälisän hinta vaihtelee lehdittäin tai kampanjoittain.
 • Peruutuksen käsittelykulu 5,00€ (sis. alv %)
  • veloitetaan kesken tilausjakson tapahtuvan tilauksen päättämisen yhteydessä, kun
   • tilauksen päättämisen yhteydessä palautetaan rahaa asiakkaan tilille
   • tilaus päätetään kesken tilausjakson ja toimitetuista lehdistä muodostetaan uusi lasku.
  • ylimääräisen tilausmaksun palautuksen yhteydessä.
   • peruutuksen käsittelykulua ei veloiteta, jos asiakas on maksanut ylimääräistä tilausmaksua ja raha käytetään seuraavan laskun maksamiseen tai jos rahan palauttaminen liittyy kuolemantapaukseen.
 • Maksumuistutusmaksu 5 € veloitetaan maksumuistutuksen yhteydessä
 • Maksamattomien laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto, jolloin perintään liittyy perintätoimiston veloittamia korko- ja käsittelykuluja.

8. Laskutus: maksuehdot, maksutavat

 8.1 Maksuehdot

 • maksuaika on n. 14 päivää laskun lähettämisestä ja lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä
 • mikäli joudumme muistuttamaan maksamattomasta laskusta, veloitamme maksumuistutusmaksua 5 €
 • mikäli lasku jää muistutuksesta huolimatta maksamatta, siirrämme saatavan perintätoimiston hoitoon. Tällöin lehden tilaus katkeaa, jolloin veloitetaan tilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolla maksamatonta lehteä on toimitettu sekä muistutus- ja perintäkulut.
 • Uusi tilaus/tilausjakso ei voi alkaa mihinkään Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteeseen, jos asiakkaalla on erääntyneitä maksamattomia laskuja tai lasku on siirretty perintään.
 • Mediatalo Keskisuomalaisella on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus, jos tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

8.2. Maksutavat

Tarjottavat maksutavat voivat vaihdella lehti-, tilauslaji- tai kampanjakohtaisesti.

8.2.1. Maksu Verkkosivulla

 • Asiakas voi verkossa tilatessaan maksaa tilauksen verkkopankissa verkkopankkitunnuksilla, maksukorteilla (credit/debit) tai luottokortilla.
 • Jos kestotilauksen maksutavaksi valitaan verkkopankkimaksu, ensimmäinen veloitus tapahtuu verkkopankista ja seuraavista tilausjaksoista asiakkaalle lähetetään paperilasku, sähköpostilasku tai e-lasku tai se veloitetaan suoramaksuna riippuen siitä, mikä laskutustapa asiakkaalla on aiemmin ollut käytössä Mediatalo Keskisuomalaisen tilausjärjestelmässä. Uudella asiakkaalla (=asiakastietoja ei ole aiemmin ollut Mediatalo Keskisuomalaisen tilausjärjestelmässä) oletuslaskutustapana on aina paperilasku.
 • Asiakas voi milloin tahansa ottaa käyttöönsä sähköpostilaskutustavan ilmoittamalla siitä Mediatalo Keskisuomalaiselle tällä lomakkeella. Tämän jälkeen asiakkaan tilauslaskut lähetetään kaikista Mediatalo Keskisuomalaisen lehdistä PDF:nä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muista tilauslaskun vaihtoehtoisista maksutavoista voi lukea täältä.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin, tai Adyen N.V. (VAT: NL817154243B01.) Maksamiseen siirrytään Visma Pay:n tai Adyen N.V.:n verkkopalvelun kautta ja yhtiöt välittävät maksut Mediatalo Keskisuomalaiselle. Asiakkaan tiliotteella / korttilaskulla maksun saajana näkyy Visma tai Adyen.
 • Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja Mediatalo Keskisuomalaisen välille. Mediatalo Keskisuomalainen vastaa ovat kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. Mediatalo Keskisuomalainen ei tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme.
 • Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit

8.2.2. Käteismaksu Mediatalo Keskisuomalaisen asiakaspalveluissa

Tilaus voidaan maksaa asiakaspalvelupisteessämme uuden jakson tilauksen yhteydessä tai ennen seuraavan kestotilausjakson alkua. Tällöin emme lähetä erillistä laskua.

Käteis- ja/tai korttimaksu onnistuu vain seuraavissa asiakaspalvelupisteissämme, tarkistathan tarkemmat aukioloajat kunkin lehden verkkosivuilta:

Hämeen Media Oy (vain korttimaksu)
Etelä-Suomen Sanomat (Mediakulma, Hämeenkatu 5, Lahti)
Itä-Häme (Wanha Lehtitalo, Lampikatu 8, Heinola)

Hämeen Sanomat (Vanajantie 7, Hämeenlinna)
Forssan Lehti (Esko Aaltosen katu 2, Forssa)

Kaakon Viestintä Oy (käteis- ja korttimaksu)
Kouvolan Sanomat (Lehtikaari 1, Kouvola)
Kymen Sanomat (Kauppakeskus Pasaati, Keskuskatu 10, Kotka)
Etelä-Saimaa (Lauritsalantie 1, Lappeenranta)
Länsi-Savo (Teollisuuskatu 2–6, Mikkeli)
Itä-Savo (Olavinkatu 60, Savonlinna)
Pitäjänuutiset (Pentinpolku 1, Mäntyharju)
Kangasniemen Kunnallislehti (Otto Mannisentie 11, Kangasniemi)

Keski-Suomen Media Oy (käteis- ja korttimaksu)
Sanomalehti Keskisuomalainen (Aholaidantie 3, Jyväskylä)

Savon Media Oy (käteis- ja korttimaksu)
Savon Sanomat (Vuorikatu 21, Kuopio)
Warkauden Lehti (Taipaleentie 17, Varkaus)
Iisalmen Sanomat (Savonkatu 23, Iisalmi)
Pieksämäen Lehti (Keskuskatu 6–10, Pieksämäki)
Paikallislehti Sisä-Savo (Iisvedentie 3, Suonenjoki)
Uutis-Jousi (Toritie 8, Siilinjärvi)

Edellä mainituissa asiakaspalvelupisteissä onnistuu kaikkien Keskisuomalainen -konserniin kuuluvien lehtien tilauslaskujen maksaminen.

8.2.3. Lasku kuluttajalle e-laskuna, suoramaksuna, sähköpostilla tai paperilasku postitse

Kaikissa vaihtoehdoissa lasku toimitetaan asiakkaalle niin, että eräpäivään on aikaa n. kaksi viikkoa. E-lasku/suoramaksu ja sähköpostilasku laskutetaan ilman kuluja.

E-lasku otetaan käyttöön asiakkaan omassa verkkopankissa
Oikea laskuttaja löytyy verkkopankin e-lasku -sivulta lehden tai laskuttavan yhtiön nimellä. Laskutusaiheena on tilauslasku tai lehtimaksu. E-laskusopimuksen tekemiseen tarvitaan tunnisteeksi asiakasnumero, joka löytyy esimerkiksi tilauslaskusta tai tiedustelemalla asiakaspalvelusta. Tieto e- laskusta siirtyy tilausjärjestelmään n. viikon kuluessa, joka jälkeen asiakas saa seuraavan laskun verkkopankkiinsa e-laskuna. Jos asiakkaalla on ennestään suoramaksu-sopimus samasta lehdestä, poistetaan suoramaksusopimus tilaajajärjestelmästä automaattisesti ja asiakas saa jatkossa e-laskun verkkopankkiinsa.

Suoramaksu-sopimus tehdään asiakkaan omassa pankkikonttorissa
Suoramaksussa asiakas sopii pankin kanssa automaattisesta laskun maksusta. Asiakas saa meiltä kotiinsa aina ennakkoon ilmoituksen suoramaksuna veloitettavasta tilausmaksusta, mutta asiakkaan ei tarvitse itse käydä maksamassa laskua.

Sähköpostilasku: Sähköpostilasku otetaan käyttöön ilmoittamalla siitä oman lehden asiakaspalveluun. Samalla ilmoitetaan sähköpostiosoite, jonne tilauslaskut halutaan vastaanottaa. Ilmoituksen voi tehdä tällä verkkolomakkeella.

Postitse toimitettava tilauslasku. Paperilaskuun lisätään 2,50 euron käsittely- ja postituskulu (sis. alv %). 1.1.2023 alkaen 2,90 € (pl. Hämeen Sanomat ja Forssan Lehti 2,50 €).

Postitse toimitettava lasku tai sähköpostilasku on maksettava omassa verkkopankissa, pankkikonttorissa tai muussa maksupalveluja tarjoavissa pisteissä (esim. R- kioski) tai asiakaspalvelupisteessämme.

8.2.4. Toistuva korttimaksu

Toistuva korttimaksu on mahdollinen vain verkossa tehdyissä digituotteen tilauksissa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Toistuvassa korttimaksussa veloitus tehdään tilaajan kortilta etukäteen kerran kuukaudessa. Tilaajan tulee varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Jos asiakkaan kortilla ei ole katetta/kortti vanhentunut, tilaajalle lähetetään tästä viesti. Mikäli maksu viivästyy tästä huolimatta, tilaus katkeaa maksetun jakson loppuun.

8.2.5 Verkkolasku yhdistykselle

Verkkolasku toimitetaan yhdistykselle ilman kuluja. Tiedot yrityksen verkkolaskuosoitteesta toimitetaan lehden asiakaspalveluun, jolloin seuraava tilauslasku toimitetaan yhdistykselle verkkolaskuna.

8.3. Jakelukeskeytyksen vaikutus laskutukseen

Painetun lehden kestotilauksen jakelunkeskeytystä hyvitetään keskeytysajalta tilausaikana siten, että seuraavan laskutusjakson alku siirtyy eteenpäin. Määräaikaisten lehtitilausten jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Digituotteiden tilausta ei voi keskeyttää eikä digituotteen käyttämättä jättämisestä voi saada hyvitystä.

Mikäli painetun lehden tilaukseen liittyy digituote (yhdistelmätilaus), jää sen käyttöoikeus voimaan painetun lehden jakelunkeskeytyksen ajaksi, kun keskeytys tehdään verkkopalvelun kautta. Jakelunkeskeytys siirtää seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Hyvitettävästä ajasta vähennetään kuitenkin digituotteen normaalihintaa vastaava aika keskeytyksen pituuden perusteella. Jos yhdistelmätuotteen digitaalista lukuoikeutta ei jätetä voimaan jakelunkeskeytyksen ajaksi, hyvitetään keskeytysaika täysimääräisenä.

 

8.4. Laskutusjakson muutokset

Muutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Jos tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan aikaisintaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. Laskutusjakson muutokset tehdään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

9. Tilausten toimittaminen ja vastuu virheistä

Lehtituotteet

 • Levikkialueellaan painettu lehti jaetaan tilaajalle ilmestymispäivänä paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja -tavan mukaisesti. Jakeluaikataulu- ja tapa voivat vaihdella kunnan tai saman postinumeron sisällä. Pidätämme oikeuden jakelutavan, jakeluaikataulun ja ilmestymispäivien muutoksiin. Juhlapyhien yhteydessä painetulla lehdellä voi olla poikkeavia ilmestymispäiviä tai lehti ei ilmesty. Lehtikohtaiset ilmestymispäivät löydät täältä ko. lehden sivulta, valikosta ”Tilaukset”.
 • Muille alueille painettu lehti toimitetaan kuljetusten ja jakelun mahdollistamalla nopeudella Postin perusjakelussa. Viikonlopun ja arkipyhien lehdet pyritään toimittamaan seuraavana arkipäivänä, kuitenkin Postin mahdollistamalla aikataululla.
 • Lehdet jaetaan Jakeluoperaattorin osoittamaan jakopaikkaan.
 • Säätila, tieolot tai muut poikkeukset voivat vaikuttaa jakeluaikatauluun.
 • Mikäli painettu lehti tai lehden liite jää Mediatalo Keskisuomalaisesta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tulee asiakkaan ottaa viivytyksettä yhteyttä omaan jakeluyhtiöön (paikallinen jakeluyhtiö tai Posti). Jakeluyhtiön/jakelupäivystyksen yhteystiedot löytyvät päivän lehdestä tai verkkosivulta. Tarvittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä myös oman lehtensä asiakaspalveluun.
 • Lehden vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen painetun lehden tai sen liitteen toimittamiseen normaalijärjestelyin tilaajalle mahdollisimman pikaisesti.
 • Pidennämme tilausjaksoa erikseen sopimalla kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä, mikäli esim. digitilaus tai näköislehti ei ole ollut käytettävissä.
 • Edellä esitetyn lisäksi emme korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta / ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
 • Tilaukset toimitetaan force majeure varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) ja ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.
 • Painoteknisistä syistä painojäljessä voi olla poikkeamia, näistä poikkeamista emme vastaa.
 • Lehden tilaaja vastaa siitä, että asiakkaan nimi- ja osoitetiedot on merkitty selkeästi postilaatikkoon tai -luukkuun, sekä siitä että lehden jakajalla on aina esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle.
 • Pidätämme oikeuden tuotteen julkaisemisen lopettamiseen. Tällöin asiakkaalle palautetaan se määrä, joka vastaa tilaajalle toimittamatta jääneitä printtilehtiä.

Digituotteet

 • Digituotteet ovat käytössä tunnistautuneelle tilaajalle henkilökohtaisilla Mediatunnuksilla. Päätilaaja voi jakaa eli lisätä tai poistaa lukuoikeuksia kolmelle samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelleen. Perheenjäsenet tekevät omat henkilökohtaiset Mediatunnukset. Asiakas ei saa luovuttaa henkilökohtaisia Mediatunnuksia ulkopuolisten käyttöön.
 • Digituotteiden käyttäjänä asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tuotteiden käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.
 • Pidätämme oikeuden digituotteen julkaisemisen lopettamiseen. Tällöin asiakkaalle palautetaan se määrä, joka vastaa jäljellä olevaa lopetettuun digituotteeseen kohdistuvaa käyttöoikeutta.

Tarkempia tietoja tilaamisesta ja ehdoista saat oman lehtesi asiakaspalvelusta.

10. Tilauksen päättäminen, etämyynti

Kestotilaukset:

Kestotilaaja voi irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun ennen uuden laskutusjakson alkua. Tilaus päättyy tällöin maksetun jakson loppuun. Laskutusjakson vaihtumisen ajankohta näkyy edellisellä tilauslaskulla tai kirjautumalla lehden verkkopalveluun, omat – tiedot- osioon. Jos tilaus päätetään kesken tilausjakson, veloitamme jo toimitetuista tuotteista hinnastonmukaisen maksamattoman osan tai palautamme tilaajalle tilausjakson maksetusta summasta jäljelle jääneen osan. Veloitamme 5 € suuruisen käsittelymaksun rahan palautuksesta. Pienin palautettava summa on 10 €. Kampanjaedut lakkaavat tilauksen päättyessä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus.

Määräaikaiset tilaukset:

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Asiakas voi kuitenkin, milloin tahansa, siirtyä kestotilaajaksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Määräaikaisen tilauksen voi tarvittaessa siirtää toiselle henkilölle tai keskeyttää lehden jakelun, mutta emme hyvitä tai palauta rahaa toimittamatta jäävistä tuotteista paitsi, jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle.

Palautukset:

Veloitamme 5 € suuruisen käsittelymaksun rahan palautuksesta ja pienin palautettava summa on 10 €. Palautamme ylimääräisen tilausmaksun ainoastaan pankkitilille, joka asiakkaan tulee meille henkilökohtaisesti ilmoittaa. Mikäli palautettavan tilausmaksun suuruus on yli 1 000 euroa (esim. virheellisesti maksettu tilausmaksu) palautamme rahan asiakkaalle vain sille tilille, josta maksu suoritettiin Mediatalo Keskisuomalaiselle. Yli 1 000 euron rahanpalautus edellyttää asiakkaalta kirjallista palautuspyyntöä sekä pankista tai verkkopankista saatavaa maksutositetta/kuittikopiota (sähköposti käy), josta käy ilmi se pankkitili, jolta maksu maksettiin. Lisätietoa asiakaspalvelustamme.

Peruminen verkossa:

Pelkän digitaalisen tuotteen sisältämän tilauksen voi perua lehden verkkosivulla Omat tiedot –osiossa. Peruminen voidaan tehdä kuluvan laskutusjakson loppuun, mikäli tilauksen laskutusjakson lasku ei ole avoinna/maksamatta tai asiakkaalla ei ole maksettuna ylimääräisiä suorituksia. Näissä tapauksissa peruutusta ei voi tehdä verkossa jolloin pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Aikakauslehdet ja harvemmin ilmestyvät julkaisut
Peruutus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen uuden laskutusjakson alkamista. Peruutus astuu voimaan oletuksena kuluvan laskutuskauden lopussa. Asiakkaan erikseen pyytäessä voidaan tilaus irtisanoa päättymään edellisen maksetun laskutuskauden loppuun. Tällöin asiakkaalta veloitetaan erikseen jo lähetetyistä, uuteen laskutuskauteen kuuluvista lehdistä voimassa olevan irtonumerohinnan mukaisesti. Lisäksi hintaan lisätään postitus- ja käsittelykulut. Jos asiakas on ehtinyt maksaa uuden laskutuskauden maksun, peruutus astuu voimaan ko. laskutuskauden lopussa, eikä maksettua suoritusta palauteta. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa ja se päättyy automaattisesti sovitun tilauskauden lopussa.

Etämyynti

Tilaajalla on Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen oikeus perua etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa ensimmäisen tuotteen vastaanottamisesta (sähköisen tuotteen käytön aloittaminen tai painetun lehden toimittaminen). Peruutustilanteessa ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus.

11. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Mediatalo Keskisuomalainen käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely 

Mediatalo Keskisuomalaisen kanssa samaan konserniin kuuluvat julkaisutoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Tietosuojalauseke koskee Mediatalo Keskisuomalaisen kuluttaja-asiakkaiden, yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Tietoja käsitellään keskitetysti konsernin sisällä. Mediatalo Keskisuomalaisen Tietosuojalauseke kokonaisuudessaan osoitteessa: keskisuomalainen.com/tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

12. Reklamaatiot

Jakelureklamaatioissa asiakkaan tulee ottaa yhteys ensisijaisesti alueella jakavaan Jakeluyhtiöön.
Muissa reklamaatioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

13. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajaneuvonta auttaa myös ongelmatilanteissa.

Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, voidaan riita ratkaista Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös oman kotipaikkansa alioikeudessa.

14. Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet ja lehtitilausten maksuyhteystiedot

Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet ja lehtitilausten maksuyhteystiedot löytyvät täältä.

 

Tilausehdot Yritysasiakkaille:

1. Yleiset tilausehdot

Tilausehtoja sovelletaan yksittäin myytäviin tilauksiin, joissa yritysasiakas ostaa Keskisuomalainen Oyj:n (Y-tunnus 0174445-8, Keskisuomalainen OYJ, PL 159, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Aholaidantie 3, Jyväskylä) ja sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Mediatalo Keskisuomalainen”) kustantamia sisältötuotteita (poislukien Omnipress Oy:n kustantamat lehtituotteet). Sisältöjä voi tilata paperisena sanomalehtenä tai sähköisessä muodossa. Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet voivat sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä.

Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet

2. Mediatunnus ja tilaukseen liittyvät sähköiset tuotteet

Tilaukseen voi kuulua digitaalisia sisältötuotteita, kuten näköislehti tai muita verkossa tai sovelluksissa julkaistavia, vain tilaajille tarkoitettuja sisältöjä. Asiakkaille on tarjolla myös sähköisiä asiointipalveluita liittyen tilaamiseen sekä osoitteenmuutosten ja jakelunkeskeytysten tekemiseen.

Digitaalisten tuotteiden käyttöön asiakas tarvitsee Mediatunnuksen tai kiinteän IP- osoitteen.

Mediatunnukset eivät koske Omnipress Oy:n kustantamien lehtien tilauksia.

3. Tilausmuodot

Jatkuva tilaus – voimassa jatkuvasti ilman uudistamista kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Yritystilaus on voimassa, kunnes tilaus irtisanotaan. Irtisanomisaika on 3 kuukautta molemmille osapuolille. Tilausmaksun laskutamme 1. tilausjakson alkaessa ja muut maksuerät sovitulla laskutusvälillä 3, 6 tai 12 kuukauden välein.

4. Tilauksen alkamisaika

Tilauksen alkupäivä sovitaan yrityksen kanssa erikseen ja astuu voimaan, kun tilaus on kytketty asiakkaan käyttöön.

5. Osoitteenmuutos ja jakelunkeskeytys

Osoitteenmuutos

Vakituinen tai väliaikainen osoitteenmuutos voi alkaa lehden muutosaikataulujen puitteissa. Osoitteenmuutoksen voi tehdä lehden verkkosivustolla itsepalvelussa tai asiakaspalvelussamme. Osoitteenmuutos voi vaikuttaa lehden jakeluaikatauluun, mikäli uusi osoite on lehden levikkialueen ulkopuolella.

Väliaikaisen osoitteenmuutoksen voi tehdä verkossa minimissään 2 päivän ajaksi.

Jakelunkeskeytys

Yritysasiakas voi keskeyttää painetun lehden jakelun tilapäisesti. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää. Minimissään jakelun keskeytyksen voi tehdä verkossa 2 päivän ajaksi ja maksimissaan 3 kk ajaksi, jonka jälkeen tilaus jatkuu normaalisti. Painetun lehden kestotilauksen jakelunkeskeytystä hyvitetään keskeytysajalta tilausaikana siten, että seuraavan laskutusjakson alku siirtyy eteenpäin.

6. Tilaushinta

Keskisuomalainen Oyj:llä on oikeus muuttaa tilausehtoja ja -hintoja sekä käyttöehtoja.

Normaalihintainen tilaus

 • kulloinkin voimassaolevan normaalin hinnaston mukaisella hinnalla laskutettava tilaus, jonka hinta määräytyy uuden tilausjakson alkaessa

Erikoishintainen tilaus

 • Erikoishintainen tilaus – voi poiketa hinnoittelultaan tai ehdoiltaan normaalista tilauksesta ja on yleensä kohdennettu ja rajoitettu saatavaksi sopimuksen mukaan.

7. Lisäveloitukset

Maksutavasta, maksuerien määrästä, lehden tai laskun toimitustavasta riippuen tilaushintaan voidaan lisätä lisäveloitus. Lisäveloitukset sisältävät kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron.

 • Postitse toimitetun paperisen tilauslaskun käsittely- ja postituskulu 2,50 € / lasku (sis. alv%) 1.1.2023 alkaen 2,90 € (pl. Hämeen Sanomat ja Forssan Lehti 2,50 €).
 • Postimaksu ulkomaan tilauksissa (sis. alv 24 %) painetun lehden toimittamisesta Suomen ulkopuolelle veloitamme tilausmaksun lisäksi postimaksun, joka määräytyy kohdemaan mukaan. Postimaksun suuruus ulkomaille vaihtelee  3,09 – 8,42 euron välillä per lehtikappale. Lisätietoa postimaksusta saat oman lehtesi asiakaspalvelusta.
 • Euromääräinen erälisä (sis. alv %) maksettaessa kestotilaus useammassa kuin yhdessä vuosittaisessa 12 kuukauden maksuerässä tai määräaikainen tilaus useammassa kuin yhdessä erässä. Erälisän hinta vaihtelee lehdittäin tai kampanjoittain.
 • Peruutuksen käsittelykulu 5,00€ (sis. alv %)
  • veloitetaan kesken tilausjakson tapahtuvan tilauksen päättämisen yhteydessä, kun
   • tilauksen päättämisen yhteydessä palautetaan rahaa asiakkaan tilille
   • tilaus päätetään kesken tilausjakson ja toimitetuista lehdistä muodostetaan uusi lasku.
  • ylimääräisen tilausmaksun palautuksen yhteydessä.
   • peruutuksen käsittelykulua ei veloiteta, jos asiakas on maksanut ylimääräistä tilausmaksua ja raha käytetään seuraavan laskun maksamiseen tai jos rahan palauttaminen liittyy kuolemantapaukseen.
 • Maksumuistutusmaksu 5 € veloitetaan maksumuistutuksen yhteydessä
 • Maksamattomien laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto, jolloin perintään liittyy perintätoimiston veloittamia korko- ja käsittelykuluja.

8. Laskutus: maksuehdot, maksutavat

8.1. Maksuehdot

 • maksuaika on n. 14 päivää laskun lähettämisestä ja lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä
 • mikäli joudumme muistuttamaan maksamattomasta laskusta, veloitamme maksumuistutusmaksua 5 €
 • mikäli lasku jää muistutuksesta huolimatta maksamatta, siirrämme saatavan perintätoimiston hoitoon. Tällöin lehden tilaus katkeaa, jolloin veloitetaan tilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolla maksamatonta lehteä on toimitettu sekä muistutus- ja perintäkulut.
 • Uusi tilaus/tilausjakso ei voi alkaa mihinkään Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteeseen, jos asiakkaalla on erääntyneitä maksamattomia laskuja tai lasku on siirretty perintään.
 • Mediatalo Keskisuomalaisella on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus, jos tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

8.2. Maksutavat

Tarjottavat maksutavat voivat vaihdella lehti-, tilauslaji- tai kampanjakohtaisesti.

 • Uudella asiakkaalla (=asiakastietoja ei ole aiemmin ollut Mediatalo Keskisuomalaisen tilausjärjestelmässä)  oletuslaskutustapana on aina paperilasku.
 • Asiakas voi milloin tahansa ottaa käyttöönsä sähköpostilaskutustavan ilmoittamalla siitä Mediatalo Keskisuomalaiselle tällä lomakkeella. Tämän jälkeen asiakkaan tilauslaskut lähetetään kaikista Mediatalo Keskisuomalaisen lehdistä PDF:nä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muista tilauslaskun vaihtoehtoisista maksutavoista voi lukea täältä.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin, tai Adyen N.V. (VAT: NL817154243B01.) Maksamiseen siirrytään Visma Pay:n tai Adyen N.V.:n verkkopalvelun kautta ja yhtiöt välittävät maksut Mediatalo Keskisuomalaiselle. Asiakkaan tiliotteella / korttilaskulla maksun saajana näkyy Visma tai Adyen.

8.2.2. Käteismaksu Mediatalo Keskisuomalaisen asiakaspalveluissa

Tilaus voidaan maksaa asiakaspalvelupisteessämme uuden jakson tilauksen yhteydessä tai ennen seuraavan kestotilausjakson alkua. Tällöin emme lähetä erillistä laskua.

Käteis- ja korttimaksu onnistuu vain seuraavissa asiakaspalvelupisteissämme, tarkistathan tarkemmat aukioloajat kunkin lehden verkkosivuilta:

Hämeen Media Oy (vain korttimaksu)
Etelä-Suomen Sanomat (Mediakulma, Hämeenkatu 5, Lahti)
Itä-HämeHeinola Wanha lehtitalo (Lampikatu 8, Heinola)

Hämeen Sanomat (Vanajantie 7, Hämeenlinna)
Forssan Lehti (Esko Aaltosen katu 2, Forssa)

Kaakon Viestintä Oy (käteis- ja korttimaksu)
Kouvolan Sanomat (Lehtikaari 1, Kouvola)
Kymen Sanomat (Kauppakeskus Pasaati, Keskuskatu 10, Kotka)
Etelä-Saimaa (Lauritsalantie 1, Lappeenranta)
Länsi-Savo (Teollisuuskatu 2–6, Mikkeli)
Itä-Savo (Olavinkatu 60, Savonlinna)
Pitäjänuutiset (Pentinpolku 1, Mäntyharju)
Kangasniemen Kunnallislehti (Otto Mannisentie 11, Kangasniemi)

Keski-Suomen Media Oy (käteis- ja korttimaksu)
Sanomalehti Keskisuomalainen (Aholaidantie 3, Jyväskylä)

Savon Media Oy (käteis- ja korttimaksu)
Savon Sanomat (Vuorikatu 21, Kuopio)
Warkauden Lehti (Taipaleentie 17, Varkaus)
Iisalmen Sanomat (Savonkatu 23, Iisalmi)
Pieksämäen Lehti (Keskuskatu 6–10, Pieksämäki)
Paikallislehti Sisä-Savo (Iisvedentie 3, Suonenjoki)
Uutis-Jousi (Toritie 8, Siilinjärvi)

Edellä mainituissa asiakaspalvelupisteissä onnistuu kaikkien Keskisuomalainen -konserniin kuuluvien lehtien tilauslaskujen maksaminen.

8.2.4. Lasku yritykselle verkkolaskuna, sähköpostilla tai postitse paperisena

Kaikissa vaihtoehdoissa lasku toimitetaan asiakkaalle niin, että eräpäivään on aikaa n. kaksi viikkoa. Verkkolasku toimitetaan yritykselle ilman kuluja. Tiedot yrityksen verkkolaskuosoitteesta toimitetaan tilattaessa, jolloin seuraava tilauslasku toimitetaan yritysasiakkaalle verkkolaskuna.

Sähköpostilasku: Sähköpostilasku otetaan käyttöön ilmoittamalla siitä oman lehden asiakaspalveluun. Samalla ilmoitetaan sähköpostiosoite, jonne tilauslaskut halutaan vastaanottaa. Ilmoituksen voi tehdä tällä verkkolomakkeella.

Paperilasku on maksettava omassa verkkopankissa, pankkikonttorissa tai asiakaspalvelussamme. Paperilaskuun lisätään 2,50 euron käsittely- ja postituskulu (sis. alv %). 1.1.2023 alkaen 2,90 € (pl. Hämeen Sanomat ja Forssan Lehti 2,50 €).

8.3. Jakelukeskeytyksen vaikutus laskutukseen

Painetun lehden kestotilauksen jakelunkeskeytystä hyvitetään keskeytysajalta tilausaikana siten, että seuraavan laskutusjakson alku siirtyy eteenpäin. Digituotteiden tilausta ei voi keskeyttää eikä digituotteen käyttämättä jättämisestä voi saada hyvitystä.

8.4. Laskutusjakson muutokset

Muutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Jos tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan aikaisintaan 3 kuukauden kuluessa asiakkaan tekemästä ilmoituksesta. Laskutusjakson muutokset tehdään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

9. Tilausten toimittaminen ja vastuu virheistä

Lehtituotteet

 • Levikkialueellaan painettu lehti jaetaan tilaajalle ilmestymispäivänä paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja -tavan mukaisesti. Jakeluaikataulu- ja tapa voivat vaihdella kunnan tai saman postinumeron sisällä. Pidätämme oikeuden jakelutavan, jakeluaikataulun ja ilmestymispäivien muutoksiin. Juhlapyhien painetulla lehdellä voi olla poikkeavia ilmestymispäiviä tai lehti ei ilmesty. Lehtikohtaiset ilmestymispäivät löydät täältä ko. lehden sivulta, valikosta ”Tilaukset”.
 • Muille alueille painettu lehti toimitetaan kuljetusten ja jakelun mahdollistamalla nopeudella Postin perusjakelussa. Viikonlopun ja arkipyhien lehdet pyritään toimittamaan seuraavana arkipäivänä, kuitenkin Postin mahdollistamalla aikataululla.
 • Lehdet jaetaan Jakeluoperaattorin osoittamaan jakopaikkaan.
 • Säätila, tieolot tai muut poikkeukset voivat vaikuttaa jakeluaikatauluun.
 • Mikäli painettu lehti tai lehden liite jää Mediatalo Keskisuomalaisesta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tulee asiakkaan ottaa viivytyksettä yhteyttä omaan jakeluyhtiöön (paikallinen jakeluyhtiö tai Posti). Jakeluyhtiön/jakelupäivystyksen yhteystiedot löytyvät päivän lehdestä tai verkkosivulta. Tarvittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä myös oman lehtensä asiakaspalveluun.
 • Lehden vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen painetun lehden tai sen liitteen toimittamiseen normaalijärjestelyin tilaajalle mahdollisimman pikaisesti.
 • Pidennämme tilausjaksoa erikseen sopimalla kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä, mikäli esim. digitilaus tai näköislehti ei ole ollut käytettävissä.
 • Edellä esitetyn lisäksi emme korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta / ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
 • Tilaukset toimitetaan force majeure varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) ja ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.
 • Painoteknisistä syistä painojäljessä voi olla poikkeamia, näistä poikkeamista emme vastaa.
 • Lehden tilaaja vastaa siitä, että asiakkaan nimi- ja osoitetiedot on merkitty selkeästi postilaatikkoon tai -luukkuun, sekä siitä että lehden jakajalla on aina esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle. Mikäli yrityksen jakeluosoite ei ole PL – osoite, tulee yrityksellä olla postilaatikko, johon lehti jaetaan.
 • Pidätämme oikeuden tuotteen julkaisemisen lopettamiseen. Tällöin asiakkaalle palautetaan se määrä, joka vastaa tilaajalle toimittamatta jääneitä printtilehtiä.

Digituotteet

 • Digituotteiden käyttäjänä asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tuotteiden käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.
 • Mediatalo Keskisuomalainen pidättää oikeuden sulkea tilaajan tunnuksen käyttöoikeuden, mikäli Mediatalo Keskisuomalainen epäilee tunnusten väärinkäyttöä.
 • Tilaajan vastuuhenkilö vastaa siitä, että palveluun aktivoitu käyttäjämäärä vastaa ostettua käyttäjämäärää.
 • Mediatalo Keskisuomalainen seuraa käyttöä säännöllisesti ja käyttäjämäärien ylityksiin tai muuhun väärinkäyttöön puututaan. Mikäli käyttäjä- tai käyttömäärät ylittyvät toistuvasti, neuvotellaan ensisijaisesti tilaaja-asiakkaan kanssa sopimuksen muutoksesta käyttöä vastaavaan sopimustasoon. Mikäli käyttäjä- tai käyttömäärän ylitys jatkuu, on Mediatalo Keskisuomalaisella oikeus katkaista palvelu ilman irtisanomisaikaa.
 • Huoltotyöt pyritään sijoittamaan virka-ajan ulkopuolelle.
 • Digituotteet ovat käytössä tunnistautuneelle tilaajalle henkilökohtaisilla Mediatunnuksilla tai IP – pohjaista tunnistustapaa käyttäen.
 • Pidätämme oikeuden digituotteen julkaisemisen lopettamiseen. Tällöin asiakkaalle palautetaan se määrä, joka vastaa jäljellä olevaa lopetettuun tuotteeseen kohdistuvaa käyttöoikeutta.

Yritysdigi; tunnuspohjainen tuote

 • Palvelua hallinnoi tilaajan vastuuhenkilö, joka jakaa käyttöoikeudet yrityksen käyttäjille lehden verkkosivustolla Asiakastilinsä kautta. Jokainen käyttöoikeuden saanut käyttää palvelua kirjautumalla palveluun henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan (Mediatunnus) lehden kirjautumissivulla. Tilaajan vastuuhenkilölle toimitetaan käyttöoikeuksien aktivointiohjeet.
 • Asiakas ei saa luovuttaa henkilökohtaisia Mediatunnuksiaan ulkopuolisten käyttöön

Yritysdigi; IP – pohjainen tuote

 • Mediatalo Keskisuomaisella on oikeus päättää tapauskohtaisesti IP – pohjaisen tuotteen myymisestä yritykselle.

10. Tilauksen päättäminen, etämyynti

Kestotilaukset:

Asiakas voi irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun ennen uuden laskutusjakson alkua. Tilaus päättyy tällöin maksetun jakson loppuun. Jos tilaus päätetään kesken tilausjakson, veloitamme jo toimitetuista tuotteista hinnastonmukaisen maksamattoman osan tai palautamme tilaajalle tilausjakson maksetusta summasta jäljelle jääneen osan. Veloitamme 5 € suuruisen käsittelymaksun rahan palautuksesta. Pienin palautettava summa on 10 €. Kampanjaedut lakkaavat tilauksen päättyessä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus.

Määräaikaiset tilaukset:

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Asiakas voi kuitenkin, milloin tahansa, siirtyä kestotilaajaksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Määräaikaisen tilauksen voi tarvittaessa siirtää toiselle henkilölle tai keskeyttää lehden jakelun, mutta emme hyvitä tai palauta rahaa toimittamatta jäävistä tuotteista paitsi, jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle.

Palautukset:

Veloitamme 5 € suuruisen käsittelymaksun rahan palautuksesta ja pienin palautettava summa on 10 €. Palautamme ylimääräisen tilausmaksun ainoastaan pankkitilille, joka asiakkaan tulee meille henkilökohtaisesti ilmoittaa. Mikäli palautettavan tilausmaksun suuruus on yli 1 000 euroa (esim. virheellisesti maksettu tilausmaksu) palautamme rahan asiakkaalle vain sille tilille, josta maksu suoritettiin Mediatalo Keskisuomalaiselle. Yli 1 000 euron rahanpalautus edellyttää asiakkaalta kirjallista palautuspyyntöä sekä pankista tai verkkopankista saatavaa maksutositetta/kuittikopiota (sähköposti käy), josta käy ilmi se pankkitili, jolta maksu maksettiin. Lisätietoa asiakaspalvelustamme.

Peruminen verkossa:

Pelkän digitaalisen tuotteen sisältämän tilauksen voi perua lehden verkkosivulla Omat tiedot –osiossa. Peruminen voidaan tehdä kuluvan laskutusjakson loppuun, mikäli tilauksen laskutusjakson lasku ei ole avoinna/maksamatta tai asiakkaalla ei ole maksettuna ylimääräisiä suorituksia. Näissä tapauksissa peruutusta ei voi tehdä verkossa jolloin pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Aikakauslehdet ja harvemmin ilmestyvät julkaisut
Peruutus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen uuden laskutusjakson alkamista. Peruutus astuu voimaan oletuksena kuluvan laskutuskauden lopussa. Asiakkaan erikseen pyytäessä voidaan tilaus irtisanoa päättymään edellisen maksetun laskutuskauden loppuun. Tällöin asiakkaalta veloitetaan erikseen jo lähetetyistä, uuteen laskutuskauteen kuuluvista lehdistä voimassa olevan irtonumerohinnan mukaisesti. Lisäksi hintaan lisätään postitus- ja käsittelykulut. Jos asiakas on ehtinyt maksaa uuden laskutuskauden maksun, peruutus astuu voimaan ko. laskutuskauden lopussa, eikä maksettua suoritusta palauteta. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa ja se päättyy automaattisesti sovitun tilauskauden lopussa.

11. Tietosuoja, salassapito ja henkilötietojen käsittely

Mediatalo Keskisuomalainen käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan ja alihankkijoidensa osalta, että Palvelua tuotettaessa ja käytettäessä noudatetaan salassapidosta ja tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Mediatalo Keskisuomalaisen kanssa samaan konserniin kuuluvat julkaisutoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Tietosuojalauseke koskee Mediatalo Keskisuomalaisen kuluttaja-asiakkaiden, yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Tietoja käsitellään keskitetysti konsernin sisällä. Mediatalo Keskisuomalaisen Tietosuojalauseke kokonaisuudessaan osoitteessa: keskisuomalainen.com/tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

12. Reklamaatiot

Jakelureklamaatioissa asiakkaan tulee ottaa yhteys ensisijaisesti alueella jakavaan Jakeluyhtiöön.
Muissa reklamaatioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

13. Erimielisyyksien ratkaisu

Mediatalo Keskisuomalaisen ja tilaajan väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Keskisuomalainen Oyj:n tai myyjänä toimineen tytäryhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

14. Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet ja lehtitilausten maksuyhteystiedot

Mediatalo Keskisuomalaisen lehdet ja lehtitilausten maksuyhteystiedot löytyvät täältä.