Mediakonserni Keskisuomalaisen tilausehdot

Tietosuojalauseke >>

Tilausehdot ovat voimassa 15.12.2022 alkaen ja koskevat myös vanhoja tilauksia. Henkilöasiakkaan tilausehdot löydät tästä. Yritysasiakkaille suunnatut tilausehdot löydät täältä.

Tilausehdot henkilöasiakkaille ja yhdistyksille:

1. Yleiset tilausehdot

Tilausehtoja sovelletaan yksittäin luonnollisille henkilöille ja yhdistyksille myytäviin tilauksiin, joissa asiakas ostaa Keskisuomalainen Oyj:n (Y-tunnus 0174445–8, Keskisuomalainen OYJ, PL 159, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Aholaidantie 3, Jyväskylä) ja sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Mediakonserni Keskisuomalainen”) kustantamia sisältötuotteita. Sisältöjä voi tilata painettuna sanomalehtenä tai sähköisessä muodossa tai näiden yhdistelminä sekä kaupunki- tai aikakausilehtinä. Painettu lehti voidaan toimittaa vain Suomeen. Tilaukseen voi kuulua myös sähköinen uutiskirje, jonka sisältö on räätälöity asiakkaan tilaus- ja selailutietojen perusteella. Sisältöjä tilaavan asiakkaan on oltava yli 18-vuotias.  Mediakonserni Keskisuomalaisen lehdet voivat sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä.

Mediakonserni Keskisuomalaisen lehdet

2. Mediatunnus ja tilaukseen liittyvät sähköiset tuotteet

Tilaukseen voi kuulua digitaalisia sisältötuotteita, kuten näköislehti tai muita verkossa tai sovelluksissa julkaistavia, vain tilaajille tarkoitettuja sisältöjä. Asiakkaille on tarjolla myös sähköisiä asiointipalveluita liittyen tilaamiseen sekä osoitteenmuutosten ja jakelunkeskeytysten tekemiseen.

Digitaalisten tuotteiden käyttöön asiakas tarvitsee Mediatunnuksen. Mikäli asiakas on antanut sähköpostiosoitteensa tilauksen yhteydessä tai sähköpostiosoite on annettu jo aikaisemmin, eikä kyseisellä sähköpostiosoitteella ole vielä Mediatunnusta tai asiakkaan tilaaja-asiakasnumeroa ole kytketty johonkin toiseen Mediatunnukseen, luodaan Mediatunnus asiakkaalle automaattisesti.

Asiakas saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ilmoituksen Mediatunnuksen aktivoinnista, sekä asiakasnumeron kytkemisestä Mediatunnukseen. Verkkopalvelu lähettää myös erillisen viestin palvelun salasanan määrittämistä varten. Verkon kautta tehtävissä tilauksissa tilauksen tekeminen edellyttää olemassa olevaa Mediatunnusta. Mikäli Mediatunnusta ei ole, voi asiakas luoda sen tilaamisen yhteydessä.

Digitaaliset tuotteet ovat asiakkaan käytettävissä yleisimmillä, uusimilla verkkoselaimilla ja käyttöjärjestelmillä ja/tai iOS- tai Android -sovelluksilla. Digitaalisten tuotteiden käyttö edellyttää verkkoyhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden hankkimisesta ja joista aiheutuvat kustannukset maksaa asiakas.

Juttujen kommentointi verkkosivuilla

Juttujen kommentointi asiakkaan Mediatunnuksella onnistuu, kun asiakkaan tilaukseen sisältyy digitaalisia tuotteita. Pelkkä painetun lehden tilaus ei mahdollista juttukommentointia. Mediakonserni Keskisuomalaisen ylläpitämä verkkopalvelu tarkistaa, onko asiakkaalla voimassa olevaa tilausta, johon sisältyy digitaalinen tuote.

Mediatunnukset eivät koske Omnipress Oy:n kustantamien lehtien tilauksia.

3. Tilausmuodot

Kestotilaus – voimassa jatkuvasti ilman uudistamista kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Kestotilaus on voimassa, kunnes tilaus irtisanotaan. Tilausmaksun laskutamme tilauksen alkaessa ja muut maksuerät sovitulla laskutusvälillä. Yhden kuukauden normaalihintaisen laskutusjakson valinnan yhteydessä suositellaan sähköisen laskutustavan valintaa, kuten suoramaksua, e-laskua, sähköpostilaskua tai jatkuvaa korttiveloitusta.

Määräaikainen tilaus – voimassa sovitun määräajan ja tilaus päättyy sovitun jakson loppuun. Määräaikainen tilaus maksetaan tilauksen alkaessa. Kampanjasta riippuen maksu voidaan laskuttaa myös useammassa erässä. Määräaikaista tilausta voi jatkaa uuden tilauksen alkamisajankohtana voimassa olevin hinnoin.

Näytetilaus – asiakkaalle voidaan toimittaa näytteenä yksi tai useampi lehti asiakkaan haluamasta tai kustantajan lähettämästä julkaisusta tutustumista varten. Yhden numeron näytenumerotilaus on määräaikainen ja päättyy automaattisesti. Näytenumeroiden tilaamisessa voi olla kuitenkin lehtikohtaisia rajoitteita.

4. Tilauksen alkamisaika

Tilaus voi alkaa minä tahansa tilattavan lehden seuraavana mahdollisena ilmestymispäivänä riippuen lehden tilausaikataulusta tai asiakkaan kanssa erikseen sovittavana ilmestymispäivänä.

Digituotteen tilaus alkaa, kun asiakas on verkkosivustolla tilatessaan rekisteröitynyt käyttäjäksi tai tilaus on tallennettu asiakaspalvelussa tilausjärjestelmään. Digituotteen käyttö edellyttää asiakkaalla toiminnassa olevaa sähköpostiosoitetta ja rekisteröitymistä ja kirjautumista lehden verkkosivulla.

Puhelinmyynnissä sovittu tilaus alkaa, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, jonka Mediakonserni Keskisuomalainen on vahvistanut kirjallisesti (esim. tekstiviestillä tai sähköpostilla) asiakkaalle puhelun jälkeen. Jos asiakas ei hyväksy tarjousta, tehty sopimus ei sido asiakasta, eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa tilausta. Edellä mainittu ei koske tilannetta, jossa asiakas on omasta aloitteestaan ottanut yhteyttä Mediakonserni Keskisuomalaiseen tai jos Mediakonserni Keskisuomalainen on ottanut yhteyttä asiakkaaseen tämän nimenomaisesta pyynnöstä.

 

5. Osoitteenmuutos ja jakelunkeskeytys

Osoitteenmuutos

Vakituinen tai väliaikainen osoitteenmuutos voi alkaa lehden muutosaikataulujen puitteissa. Emme päivitä automaattisesti tilaajan tai lahjatilauksen maksajan muuttuvia osoitetietoja tilauksen voimassaoloaikana. Tämä koskee sekä painetun lehden että digitaalisen sisällön tuotteita. Ilmoita osoitteenmuutoksesta joko lehden verkkosivustolla itsepalvelussa tai asiakaspalvelussamme.

Osoitteenmuutos voi vaikuttaa lehden jakeluaikatauluun, mikäli uusi osoite on lehden levikkialueen ulkopuolella.

 • Vakituinen tai väliaikainen osoitteenmuutos voi alkaa lehden muutosaikataulujen puitteissa. Väliaikaisen osoitteenmuutoksen voi tehdä verkossa minimissään 2 päivän ajaksi.
 • Asiakkaan muuttaessa uudelle paikkakunnalle, voi tilatun lehden vaihtaa toiseen Mediakonserni Keskisuomalaisen tuotteeseen. Lisätietoja asiakaspalvelustamme.
 • Lehden voi tilata ulkomaille vain Digi-tuotteena, painettu lehti postitetaan vain Suomeen.

Jakelunkeskeytys

Kestotilaaja voi keskeyttää painetun lehden jakelun tilapäisesti. Määräaikaisen painetun lehden tilauksen jakelun voi keskeyttää, mutta keskeytysajalta ei voi saada hyvitystä. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

Minimissään jakelun keskeytyksen painetulle lehdelle voi tehdä 2 päivän ajaksi ja maksimissaan 6 kk ajaksi, jonka jälkeen tilaus jatkuu normaalisti.

Mikäli painetun lehden tilaukseen liittyy digituote (yhdistelmätilaus), jää sen käyttöoikeus voimaan painetun lehden jakelunkeskeytyksen ajaksi.  Keskisuomalainen Oyj veloittaa asiakkaalta digitilauksen normaalihinnan joko vähentämällä laskulla asiakkaalle jakelunkeskeytyksestä hyvitettävää aikaa tai veloittaa sen asiakkaalta euromääräisenä summana laskulla. Veloitustavat vaihtelevat lehdittäin; jakelunkeskeytyksen vaikutuksesta tilauksen laskutukseen löytyy lisätietoa sivustoltamme täältä.

Nopein tapa on tehdä jakelunkeskeytys lehden verkkosivustolla itsepalvelussa.

Ilahduttava vaihtoehto jakelun keskeytykselle on osoittaa lehti menemään sukulaiselle tai ystävälle, jolle lehti ei tule!

6. Tilaushinta

Keskisuomalainen Oyj:llä on oikeus muuttaa tilausehtoja ja -hintoja sekä käyttöehtoja.

Normaalihintainen tilaus

 • kulloinkin voimassaolevan normaalin hinnaston mukaisella hinnalla laskutettava tilaus, jonka hinta määräytyy uuden laskutusjakson alkaessa. Tilaushinnastomme on nähtävillä täällä.

Erikoishintainen tilaus

 • Tarjoushintainen tilaus – voi poiketa hinnoittelultaan tai ehdoiltaan normaalista tilauksesta ja on yleensä kohdennettu ja rajoitettu saatavaksi tietylle vastaanottajaryhmälle, esim. tutustumistarjous henkilölle, jolla ei ole ollut lehden tilausta aiemmin. Tarjoushintaisia tilauksia voi tilata yksityishenkilönä ja yhdistyksenä. Tarjoushintaisten tilausten määrää voidaan rajoittaa kampanjakohtaisesti.
 • Rinnakkaistilaus – lehden kestotilaajana asiakas voi tilata saman tuotteen omaan talouteesi rinnakkaistilauksena alennettuun hintaan. Tilaus edellyttää asiakkaan jatkuvan tilauksen keskeytymätöntä jakelua rinnakkaistilauksen voimassaoloaikana. Rinnakkaistilauksen pituus on minimissään 1 kuukausi ja maksimissaan 6 kuukautta. Esimerkki: asiakas tilaa toisen lehden kesämökille ja asiakkaan jatkuva tilaus jaetaan normaalisti samaan aikaan vakituiseen osoitteeseen. Rinnakkaistilausta ei voi tilata ulkomaille. Tilattaessa levikkialueen ulkopuolelle lehden jakelu jakeluyhtiön aikataulun puitteissa.
 • Lahjatilaus – asiakas voi tilata lehden lahjaksi joko normaalihinnalla tai kulloinkin voimassa olevalla lahjatilauskampanjahinnalla ja –ehdoilla.

7. Peruuttamisoikeus etämyynnissä

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen oikeus perua etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa ensimmäisen tuotteen vastaanottamisesta (esimerkiksi painetun lehden toimittaminen) tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä.

Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeuttaan joko tekemällä Mediakonserni Keskisuomalaisen asiakaspalveluun vapaamuotoisen ilmoituksen puhelimitse tai kirjallisesti. Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeuttaan myös lähettämällä kirjallisen peruuttamislomakkeen, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Tarkemmat ohjeet peruuttamisilmoituksen tekemiseen sekä peruuttamislomake ovat saatavilla täältä.

Peruuttamisoikeutta ei ole, jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu tai palvelu on kokonaan suoritettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ja asiakas on antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksensa siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa peruuttamisoikeuden voimassaoloaikana, ja antanut hyväksyntänsä sille, että hän näin menettää peruuttamisoikeutensa.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus.

 

8. Lisäveloitukset

Maksutavasta, maksuerien määrästä, lehden tai laskun toimitustavasta riippuen tilaushintaan voidaan lisätä lisäveloitus. Lisäveloitukset sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

 • Postitse toimitetun paperisen tilauslaskun käsittely- ja postituskulu 4,90 € / lasku (sis. alv%).
 • Postimaksu vanhoissa (ennen 15.12.2022 voimassa olleissa) ulkomaan tilauksissa (sis. alv 24 %) painetun lehden toimittamisesta Suomen ulkopuolelle veloitamme tilausmaksun lisäksi postimaksun, joka määräytyy kohdemaan mukaan. Postimaksun suuruus ulkomaille vaihtelee  4,53 – 9,98 euron välillä per lehtikappale. Lisätietoa postimaksusta saat oman lehtesi asiakaspalvelusta.
 • Euromääräinen erälisä (sis. alv %) maksettaessa kestotilaus useammassa kuin yhdessä vuosittaisessa 12 kuukauden maksuerässä tai määräaikainen tilaus useammassa kuin yhdessä erässä. Erälisän hinta vaihtelee lehdittäin tai kampanjoittain.
 • Käsittelykulu virheellisesti maksetun tai ylimääräisen tilausmaksun palautuksen yhteydessä 5,00€ (sis. alv %)
  • käsittelykulua ei veloiteta, jos asiakas on maksanut ylimääräistä tai virheellistä tilausmaksua ja raha käytetään seuraavan laskun maksamiseen tai jos rahan palauttaminen liittyy kuolemantapaukseen.
 • Maksumuistutusmaksu 5 € veloitetaan maksumuistutuksen yhteydessä
 • Maksamattomien laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto, jolloin perintään liittyy perintätoimiston veloittamia korko- ja käsittelykuluja.

9. Laskutus: maksuehdot, maksutavat

 9.1 Maksuehdot

 • maksuaika on n. 14 päivää laskun lähettämisestä ja lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä
 • mikäli joudumme muistuttamaan maksamattomasta laskusta, veloitamme maksumuistutusmaksua 5,00 €
 • mikäli lasku jää muistutuksesta huolimatta maksamatta, siirrämme saatavan perintätoimiston hoitoon. Tällöin lehden tilaus katkeaa, jolloin veloitetaan tilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolla maksamatonta lehteä on toimitettu sekä muistutus- ja perintäkulut.
 • myönnämme asiakkaalle maakunta- ja aluelehtien digi + lehti tilauksen hinnasta maksutapaedun, jos tilauksen laskutusjakso on 12 kuukauden pituinen ja se maksetaan yhdessä erässä
 • uusi tilaus/laskutusjakso ei voi alkaa mihinkään Mediakonserni Keskisuomalaisen tuotteeseen, jos asiakkaalla on erääntyneitä maksamattomia laskuja tai lasku on siirretty perintään.
 • Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus, jos tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

9.2. Maksutavat

Tarjottavat maksutavat voivat vaihdella lehti-, tilauslaji- tai kampanjakohtaisesti.

9.2.1. Maksu Verkkosivulla

 • Asiakas voi verkossa tilatessaan maksaa tilauksen verkkopankissa verkkopankkitunnuksilla, maksukorteilla (credit/debit) tai luottokortilla.
 • Verkkosivuilla tilattaessa laskulla edellytetään vahvaa tunnistautumista Kuluttajansuojalain 6 luvun 12c mukaan.
 • Jos kestotilauksen maksutavaksi valitaan verkkopankkimaksu, ensimmäinen veloitus tapahtuu verkkopankista ja seuraavista laskutusjaksoista asiakkaalle lähetetään paperilasku, sähköpostilasku tai e-lasku tai se veloitetaan suoramaksuna riippuen siitä, mikä laskutustapa asiakkaalla on aiemmin ollut käytössä Mediakonserni Keskisuomalaisen tilausjärjestelmässä. Uudella asiakkaalla (=asiakastietoja ei ole aiemmin ollut Mediakonserni Keskisuomalaisen tilausjärjestelmässä) oletuslaskutustapana on aina paperilasku.
 • Asiakas voi milloin tahansa ottaa käyttöönsä sähköpostilaskutustavan ilmoittamalla siitä Mediakonserni Keskisuomalaiselle tällä lomakkeella. Tämän jälkeen asiakkaan tilauslaskut lähetetään kaikista Mediakonserni Keskisuomalaisen lehdistä PDF:nä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muista tilauslaskun vaihtoehtoisista maksutavoista voi lukea täältä.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4) tai Adyen N.V. (VAT: NL817154243B01.) Maksamiseen siirrytään Visma Pay:n tai Adyen N.V.:n verkkopalvelun ja sen kumppanina toimivaan Paytrail Oyj kautta ja yhtiöt välittävät maksut Mediakonserni Keskisuomalaiselle. Asiakkaan tiliotteella / korttilaskulla maksun saajana näkyy Visma, Adyen tai Paytrail.
 • Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja Mediakonserni Keskisuomalaisen välille. Mediakonserni Keskisuomalainen vastaa ovat kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. Mediakonserni Keskisuomalainen ei tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme.
 • Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit

9.2.2. Lasku kuluttajalle e-laskuna, suoramaksuna, sähköpostilla tai paperilasku postitse

E-lasku otetaan käyttöön asiakkaan omassa verkkopankissa
Oikea laskuttaja löytyy verkkopankin e-lasku -sivulta lehden tai laskuttavan yhtiön nimellä. Laskutusaiheena on tilauslasku tai lehtimaksu. E-laskusopimuksen tekemiseen tarvitaan tunnisteeksi asiakasnumero, joka löytyy esimerkiksi tilauslaskusta tai tiedustelemalla asiakaspalvelusta. Tieto e- laskusta siirtyy tilausjärjestelmään n. viikon kuluessa, joka jälkeen asiakas saa seuraavan laskun verkkopankkiinsa e-laskuna. Jos asiakkaalla on ennestään suoramaksu-sopimus samasta lehdestä, poistetaan suoramaksusopimus tilaajajärjestelmästä automaattisesti ja asiakas saa jatkossa e-laskun verkkopankkiinsa.

Suoramaksu-sopimus tehdään asiakkaan omassa pankkikonttorissa
Suoramaksussa asiakas sopii pankin kanssa automaattisesta laskun maksusta. Asiakas saa meiltä kotiinsa aina ennakkoon ilmoituksen suoramaksuna veloitettavasta tilausmaksusta, mutta asiakkaan ei tarvitse itse käydä maksamassa laskua.

Sähköpostilasku: Sähköpostilasku otetaan käyttöön ilmoittamalla siitä oman lehden asiakaspalveluun. Samalla ilmoitetaan sähköpostiosoite, jonne tilauslaskut halutaan vastaanottaa. Ilmoituksen voi tehdä tällä verkkolomakkeella.

Postitse toimitettava tilauslasku. Paperilaskuun lisätään 4,90 euron käsittely- ja postituskulu (sis. alv %).

Postitse toimitettava lasku tai sähköpostilasku on maksettava omassa verkkopankissa, pankkikonttorissa tai muussa maksupalveluja tarjoavissa pisteissä (esim. R- kioski).

9.2.3. Toistuva korttimaksu

Toistuva korttimaksu on mahdollinen vain verkossa tehdyissä digituotteen tilauksissa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Toistuvassa korttimaksussa veloitus tehdään asiakkaan kortilta etukäteen kerran kuukaudessa. Asiakkaan tulee varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Jos asiakkaan kortilla ei ole katetta/kortti vanhentunut, asiakkaalle lähetetään tästä viesti. Mikäli maksu viivästyy tästä huolimatta, tilaus katkeaa maksetun jakson loppuun.

9.2.4 Verkkolasku yhdistykselle

Verkkolasku toimitetaan yhdistykselle ilman kuluja. Tiedot yrityksen verkkolaskuosoitteesta toimitetaan lehden asiakaspalveluun, jolloin seuraava tilauslasku toimitetaan yhdistykselle verkkolaskuna.

9.3. Jakelukeskeytyksen vaikutus laskutukseen

Lehti ja digi -kestotilauksen (yhdistelmätilaus) jakelunkeskeytystä hyvitetään painetun lehden keskeytysajalta tilausaikana. Digin käyttöoikeus jää voimaan painetun lehden jakelunkeskeytyksen ajaksi. Jakelunkeskeytys siirtää seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Hyvitettävästä ajasta vähennetään digituotteen normaalihintaa vastaava aika keskeytyksen pituuden perusteella.

Määräaikaisten lehtitilausten jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.

Digituotteiden tilausta ei voi keskeyttää, eikä digituotteen käyttämättä jättämisestä voi saada hyvitystä.

9.4. Laskutusjakson muutokset

Muutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Jos asiakas kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan aikaisintaan 3 arkipäivän kuluessa asiakkaan tekemästä ilmoituksesta. Laskutusjakson muutokset tehdään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. Tilausten toimittaminen ja vastuu virheistä

Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Mediakonserni Keskisuomalainen ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle tuotteen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, tuotteessa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai tuotteen tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Mediakonserni Keskisuomalainen vastaa tuotteeseen itse tuottamastaan sisällöstä. Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa muusta tuotteen palvelun kautta tai sen avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Tarkemmat tuotekohtaiset rajoitukset ovat kuvattu alla:

Lehtituotteet

 • Painettu lehti jaetaan asiakkaalle paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja -tavan mukaisesti. Jakeluaikataulu- ja tapa voivat vaihdella kunnan tai saman postinumeron sisällä. Pidätämme oikeuden muutoksiin koskien muun muuassa jakelutapaa, jakeluaikataulua ja ilmestymispäiviä sekä toimittamatta jääneen lehden toimittamista jälkikäteen. Juhlapyhien yhteydessä painetulla lehdellä voi olla poikkeavia ilmestymispäiviä tai lehti ei ilmesty. Lehtikohtaiset ilmestymispäivät löydät täältä ko. lehden sivulta, valikosta ”Tilaukset”.
 • Painettua lehteä ei voi tilata Suomen ulkopuolelle. Digi-tuotteen näköislehti vastaa painettua lehteä ja sen voi tilata ulkomaille.
 • Lehdet jaetaan jakeluoperaattorin osoittamaan jakopaikkaan.
 • Säätila, tieolot tai muut poikkeukset voivat vaikuttaa jakeluaikatauluun.
 • Mikäli painettu lehti tai lehden liite jää Mediakonserni Keskisuomalaisesta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tulee asiakkaan ottaa viivytyksettä yhteyttä omaan jakeluyhtiöön (paikallinen jakeluyhtiö tai Posti). Jakeluyhtiön/jakelupäivystyksen yhteystiedot löytyvät päivän lehdestä tai verkkosivulta. Tarvittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä myös oman lehtensä asiakaspalveluun.
 • Lehden vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen painetun lehden tai sen liitteen toimittamiseen normaalijärjestelyin asiakkaalle mahdollisimman pikaisesti.
 • Jos verkkopalvelu tai näköislehti eivät ole olleet käytettävissä, pidennämme laskutusjaksoa erikseen sopimalla kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä.
 • Edellä esitetyn lisäksi emme korvaa asiakkaalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta / ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
 • Tilaukset toimitetaan force majeure varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) ja ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.
 • Painoteknisistä syistä painojäljessä voi olla poikkeamia, näistä poikkeamista emme vastaa.
 • Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan nimi- ja osoitetiedot on merkitty selkeästi postilaatikkoon tai -luukkuun, sekä siitä että lehden jakajalla on aina esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle.

Digituotteet

 • Digituotteet ovat käytössä tunnistautuneelle asiakkaalle henkilökohtaisilla Mediatunnuksilla. Päätilaaja voi jakaa eli lisätä tai poistaa lukuoikeuksia kolmelle samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelleen. Perheenjäsenet tekevät omat henkilökohtaiset Mediatunnukset. Asiakas ei saa luovuttaa henkilökohtaisia Mediatunnuksia ulkopuolisten käyttöön.
 • Digituotteiden käyttäjänä asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tuotteiden käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.
 • Pidätämme oikeuden digituotteen julkaisemisen lopettamiseen. Tällöin asiakkaalle palautetaan se määrä, joka vastaa jäljellä olevaa lopetettuun digituotteeseen kohdistuvaa käyttöoikeutta.

Tarkempia tietoja tilaamisesta ja ehdoista asiakas saa tilaamansa lehden asiakaspalvelusta.

11. Tilauksen päättäminen

Kestotilaukset:

Kestotilaaja asiakas voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun ennen uuden laskutusjakson alkua. Tilaus päättyy tällöin maksetun jakson loppuun. Laskutusjakson vaihtumisen ajankohta näkyy edellisellä tilauslaskulla tai kirjautumalla lehden verkkopalveluun, omat tiedot -osioon. Jos tilaus päätetään kesken laskutusjakson, veloitamme jo toimitetuista tuotteista hinnastonmukaisen maksamattoman osan tai palautamme asiakkaalle laskutusjakson maksetusta summasta jäljelle jääneen osan. Pienin palautettava summa on 10 €. Kampanjaedut lakkaavat tilauksen päättyessä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole tilauksen irtisanominen.

Määräaikaiset tilaukset:

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Asiakas voi kuitenkin, milloin tahansa, siirtyä kestotilaajaksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Määräaikaisen tilauksen voi tarvittaessa siirtää toiselle henkilölle tai keskeyttää lehden jakelun, mutta emme hyvitä tai palauta rahaa toimittamatta jäävistä tuotteista paitsi, jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle.

Palautukset:

Pienin palautettava summa on 10 €. Palautamme tilausmaksun ainoastaan pankkitilille, joka asiakkaan tulee meille henkilökohtaisesti ilmoittaa. Mikäli palautettavan tilausmaksun suuruus on yli 1 000 euroa (esim. virheellisesti maksettu tilausmaksu), palautamme rahan asiakkaalle vain sille tilille, josta maksu suoritettiin Mediakonserni Keskisuomalaiselle. Yli 1 000 euron rahanpalautus edellyttää asiakkaalta kirjallista palautuspyyntöä sekä pankista tai verkkopankista saatavaa maksutositetta/kuittikopiota (sähköposti käy), josta käy ilmi se pankkitili, jolta maksu maksettiin. Lisätietoa asiakaspalvelustamme.

Irtisanominen verkossa:

Pelkän digitaalisen tuotteen sisältämän tilauksen voi irtisanoa lehden verkkosivulla Omat tiedot –osiossa. Irtisanominen voidaan tehdä kuluvan laskutusjakson loppuun, mikäli tilauksen laskutusjakson lasku ei ole avoinna/maksamatta tai asiakkaalla ei ole maksettuna ylimääräisiä suorituksia. Näissä tapauksissa irtisanomista ei voi tehdä verkossa, jolloin pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Aikakauslehdet ja harvemmin ilmestyvät julkaisut
Irtisanominen on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen uuden laskutusjakson alkamista. Irtisanominen astuu voimaan oletuksena kuluvan laskutuskauden lopussa. Asiakkaan erikseen pyytäessä voidaan tilaus irtisanoa päättymään edellisen maksetun laskutuskauden loppuun. Tällöin asiakkaalta veloitetaan erikseen jo lähetetyistä, uuteen laskutuskauteen kuuluvista lehdistä voimassa olevan irtonumerohinnan mukaisesti. Lisäksi hintaan lisätään postitus- ja käsittelykulut. Jos asiakas on ehtinyt maksaa uuden laskutuskauden maksun, irtisanominen astuu voimaan ko. laskutuskauden lopussa, eikä maksettua suoritusta palauteta. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa ja se päättyy automaattisesti sovitun tilauskauden lopussa.

Mediakonserni Keskisuomalaisen suorittama sopimuksen päättäminen

Mediakonserni Keskisuomalainen voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos asiakas on rikkonut näitä tilausehtoja olennaisella tavalla, eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. maksun maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen.

12. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Mediakonserni Keskisuomalainen käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely 

Mediakonserni Keskisuomalainen käsittelee asiakkaiden henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Mediakonserni Keskisuomalaisen kanssa samaan konserniin kuuluvat julkaisutoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Tietosuojalauseke koskee Mediakonserni Keskisuomalaisen kuluttaja-asiakkaiden, yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Tietoja käsitellään keskitetysti konsernin sisällä. Mediakonserni Keskisuomalaisen Tietosuojalauseke kokonaisuudessaan osoitteessa: keskisuomalainen.com/tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

13. Reklamaatiot

Jakelureklamaatioissa asiakkaan tulee ottaa yhteys ensisijaisesti alueella jakavaan Jakeluyhtiöön.
Muissa reklamaatioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

14. Muutokset

Mediakonserni Keskisuomalainen kehittää toimintaansa ja palveluvalikoimaansa jatkuvasti, minkä vuoksi meidän voi olla tarpeen muuttaa näitä tilausehtoja. Suosittelemme tarkastamaan nämä tilausehdot säännöllisesti muutosten varalta.

Ilmoitamme tilausehtojen muutoksista ennen niiden voimaantuloa joko lehdessä, verkkopalvelussamme tai muulla sähköisellä tai kirjallisella tavalla parhaaksi katsomallamme tavalla. Muutettuja tilausehtoja sovelletaan kaikkiin muutoksen voimaantulohetken jälkeen tehtyihin uusiin tilauksiin. Olemassa oleviin jatkuviin tilauksiin muutettuja ehtoja sovelletaan muutosta seuraavan laskutusjakson alusta lukien.

Mediakonserni Keskisuomalainen voi muuttaa tilauksen hintaa, mikäli esimerkiksi postituskulut tai muut lehden tuotantokustannukset nousevat, tai hintojen muutostarve perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen. Hinnanmuutos tulee kuluvan kestotilauksen osalta voimaan seuraavan laskutusjakson alusta lukien. Ilmoitamme muutoksesta aina hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas voi irtisanoa tilauksen muutoksen voimaantulohetkeen ilmoittamalla siitä Mediakonserni Keskisuomalaiselle. Lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen perustuvat hinnankorotukset voidaan kuitenkin huomioida jo niiden voimaantulosta lähtien.

15. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana asiakkaalla on mahdollisuus viedä erimielisyys  kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, voidaan riita ratkaista Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös oman kotipaikkansa alioikeudessa.

Näillä tilausehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

16. Mediakonserni Keskisuomalaisen lehdet ja lehtitilausten maksuyhteystiedot

Mediakonserni Keskisuomalaisen lehdet ja lehtitilausten maksuyhteystiedot löytyvät täältä.

 

Tilausehdot Yritysasiakkaille:

1. Yleiset tilausehdot

Tilausehtoja sovelletaan yksittäin myytäviin tilauksiin, joissa yritysasiakas ostaa Keskisuomalainen Oyj:n (Y-tunnus 0174445–8, Keskisuomalainen OYJ, PL 159, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Aholaidantie 3, Jyväskylä) ja sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Mediakonserni Keskisuomalainen”) kustantamia sisältötuotteita (pois lukien Omnipress Oy:n kustantamat lehtituotteet). Sisältöjä voi tilata painettuna sanomalehtenä tai sähköisessä muodossa. Mediakonserni Keskisuomalaisen lehdet voivat sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä.

Mediakonserni Keskisuomalaisen lehdet

2. Mediatunnus ja tilaukseen liittyvät sähköiset tuotteet

Tilaukseen voi kuulua digitaalisia sisältötuotteita, kuten näköislehti tai muita verkossa tai sovelluksissa julkaistavia, vain tilaajille tarkoitettuja sisältöjä. Asiakkaille on tarjolla myös sähköisiä asiointipalveluita liittyen tilaamiseen sekä osoitteenmuutosten ja jakelunkeskeytysten tekemiseen.

Digitaalisten tuotteiden käyttöön asiakas tarvitsee Mediatunnuksen tai kiinteän IP- osoitteen.

Digitaaliset tuotteet ovat asiakkaan käytettävissä yleisimmillä, uusimilla verkkoselaimilla ja käyttöjärjestelmillä ja/tai iOS- tai Android-sovelluksilla. Digitaalisten tuotteiden käyttö edellyttää verkkoyhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden hankkimisesta ja joista aiheutuvat kustannukset maksaa asiakas.

Mediatunnukset eivät koske Omnipress Oy:n kustantamien lehtien tilauksia.

3. Tilausmuodot

Jatkuva tilaus – voimassa jatkuvasti ilman uudistamista kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Yritystilaus on voimassa, kunnes tilaus irtisanotaan. Irtisanomisaika on 3 kuukautta molemmille osapuolille. Tilausmaksun laskutamme tilauksen alkaessa ja muut maksuerät sovitulla laskutusvälillä.

4. Tilauksen alkamisaika

Tilauksen alkupäivä sovitaan yrityksen kanssa erikseen ja astuu voimaan, kun tilaus on kytketty asiakkaan käyttöön.

5. Osoitteenmuutos ja jakelunkeskeytys

Osoitteenmuutos

Vakituinen tai väliaikainen osoitteenmuutos voi alkaa lehden muutosaikataulujen puitteissa. Osoitteenmuutoksen voi tehdä lehden verkkosivustolla itsepalvelussa tai asiakaspalvelussamme. Osoitteenmuutos voi vaikuttaa lehden jakeluaikatauluun, mikäli uusi osoite on lehden levikkialueen ulkopuolella.

Väliaikaisen osoitteenmuutoksen voi tehdä verkossa minimissään 2 päivän ajaksi.

Jakelunkeskeytys

Yritysasiakas voi keskeyttää painetun lehden jakelun tilapäisesti. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää. Minimissään jakelun keskeytyksen voi tehdä verkossa 2 päivän ajaksi ja maksimissaan 6 kk ajaksi, jonka jälkeen tilaus jatkuu normaalisti. Painetun lehden kestotilauksen jakelunkeskeytystä hyvitetään keskeytysajalta tilausaikana siten, että seuraavan laskutusjakson alku siirtyy eteenpäin.

6. Tilaushinta

Normaalihintainen tilaus

 • kulloinkin voimassa olevan normaalin hinnaston mukaisella hinnalla laskutettava tilaus, jonka hinta määräytyy uuden laskutusjakson alkaessa

Erikoishintainen tilaus

 • Erikoishintainen tilaus – voi poiketa hinnoittelultaan tai ehdoiltaan normaalista tilauksesta ja on yleensä kohdennettu ja rajoitettu saatavaksi sopimuksen mukaan.

7. Lisäveloitukset

Maksutavasta, maksuerien määrästä, lehden tai laskun toimitustavasta riippuen tilaushintaan voidaan lisätä lisäveloitus. Lisäveloitukset sisältävät kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron.

 • Postitse toimitetun paperisen tilauslaskun käsittely- ja postituskulu 4,90 € / lasku (sis. alv%).
 • Postimaksu vanhoissa (ennen 15.12.2022 voimassa olleissa) ulkomaan tilauksissa (sis. alv 24 %) painetun lehden toimittamisesta Suomen ulkopuolelle veloitamme tilausmaksun lisäksi postimaksun, joka määräytyy kohdemaan mukaan. Postimaksun suuruus ulkomaille vaihtelee  4,53 – 9,98 euron välillä per lehtikappale. Lisätietoa postimaksusta saat oman lehtesi asiakaspalvelusta.
 • Euromääräinen erälisä (sis. alv %) maksettaessa kestotilaus useammassa kuin yhdessä vuosittaisessa 12 kuukauden maksuerässä tai määräaikainen tilaus useammassa kuin yhdessä erässä. Erälisän hinta vaihtelee lehdittäin tai kampanjoittain.
 • Sopimuksen irtisanomisen käsittelykulu 5,00€ (sis. alv %)
  • veloitetaan kesken laskutusjakson tapahtuvan tilauksen päättämisen yhteydessä, kun
   • tilauksen päättämisen yhteydessä palautetaan rahaa asiakkaan tilille
   • tilaus päätetään kesken laskutusjakson ja toimitetuista lehdistä muodostetaan uusi lasku.
  • ylimääräisen tilausmaksun palautuksen yhteydessä.
   • peruutuksen käsittelykulua ei veloiteta, jos asiakas on maksanut ylimääräistä tilausmaksua ja raha käytetään seuraavan laskun maksamiseen tai jos rahan palauttaminen liittyy kuolemantapaukseen.
 • Maksumuistutusmaksu 5 € veloitetaan maksumuistutuksen yhteydessä
 • Maksamattomien laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto, jolloin perintään liittyy perintätoimiston veloittamia korko- ja käsittelykuluja.

8. Laskutus: maksuehdot, maksutavat

8.1. Maksuehdot

 • maksuaika on n. 14 päivää laskun lähettämisestä ja lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä
 • mikäli joudumme muistuttamaan maksamattomasta laskusta, veloitamme maksumuistutusmaksua 5 €
 • mikäli lasku jää muistutuksesta huolimatta maksamatta, siirrämme saatavan perintätoimiston hoitoon. Tällöin lehden tilaus katkeaa, jolloin veloitetaan tilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolla maksamatonta lehteä on toimitettu sekä muistutus- ja perintäkulut.
 • uusi tilaus/laskutusjakso ei voi alkaa mihinkään Mediakonserni Keskisuomalaisen tuotteeseen, jos asiakkaalla on erääntyneitä maksamattomia laskuja tai lasku on siirretty perintään.
 • Mediakonserni Keskisuomalaisella on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus, jos tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

8.2. Maksutavat

Tarjottavat maksutavat voivat vaihdella lehti-, tilauslaji- tai kampanjakohtaisesti.

 • Uudella asiakkaalla (=asiakastietoja ei ole aiemmin ollut Mediakonserni Keskisuomalaisen tilausjärjestelmässä)  oletuslaskutustapana on aina paperilasku.
 • Asiakas voi milloin tahansa ottaa käyttöönsä verkkolaskutuksen ilmoittamalla meille siitä. Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät täältä.  Muista tilauslaskun vaihtoehtoisista maksutavoista voi lukea täältä.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4)tai Adyen N.V. (VAT: NL817154243B01.) Maksamiseen siirrytään Visma Pay:n tai Adyen N.V.:n verkkopalvelun kautta ja ja sen kumppanina toimivaan Paytrail Oyj ja yhtiöt välittävät maksut Mediakonserni Keskisuomalaiselle. Asiakkaan tiliotteella / korttilaskulla maksun saajana näkyy Visma, Adyen tai Paytrail.

8.3. Lasku yritykselle verkkolaskuna, sähköpostilla tai postitse paperisena

Kaikissa vaihtoehdoissa lasku toimitetaan asiakkaalle niin, että eräpäivään on aikaa n. kaksi viikkoa.

Verkkolasku toimitetaan yritykselle ilman kuluja. Tiedot yrityksen verkkolaskuosoitteesta toimitetaan tilattaessa, jolloin seuraava tilauslasku toimitetaan yritysasiakkaalle verkkolaskuna. Verkkolaskutustiedot voi toimittaa meille myös olemalla meihin yhteydessä. Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät täältä.

Sähköpostilasku: Sähköpostilasku otetaan käyttöön ilmoittamalla siitä oman lehden asiakaspalveluun. Samalla ilmoitetaan sähköpostiosoite, jonne tilauslaskut halutaan vastaanottaa. Tämän jälkeen asiakkaan tilauslaskut lähetetään kaikista Mediakonserni Keskisuomalaisen lehdistä PDF:nä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoituksen voi tehdä tällä verkkolomakkeella.

Paperilasku on maksettava omassa verkkopankissa, pankkikonttorissa tai asiakaspalvelussamme. Paperilaskuun lisätään 4,90 euron käsittely- ja postituskulu (sis. alv %).

8.4. Jakelukeskeytyksen vaikutus laskutukseen

Painetun lehden kestotilauksen jakelunkeskeytystä hyvitetään keskeytysajalta tilausaikana siten, että seuraavan laskutusjakson alku siirtyy eteenpäin. Digituotteiden tilausta ei voi keskeyttää eikä digituotteen käyttämättä jättämisestä voi saada hyvitystä.

8.5. Laskutusjakson muutokset

Muutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Jos asiakas kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan aikaisintaan 3 kuukauden kuluessa asiakkaan tekemästä ilmoituksesta. Laskutusjakson muutokset tehdään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

9. Tilausten toimittaminen ja vastuu virheistä

Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Mediakonserni Keskisuomalainen ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle tuotteen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, tuotteessa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai tuotteen tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Mediakonserni Keskisuomalainen vastaa tuotteeseen itse tuottamastaan sisällöstä. Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa muusta tuotteen palvelun kautta tai sen avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Tarkemmat tuotekohtaiset rajoitukset ovat kuvattu alla:

Lehtituotteet

 • Painettu lehti jaetaan asiakkaalle paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja -tavan mukaisesti. Jakeluaikataulu- ja tapa voivat vaihdella kunnan tai saman postinumeron sisällä. Pidätämme oikeuden jakelutavan, jakeluaikataulun ja ilmestymispäivien muutoksiin. Juhlapyhien painetulla lehdellä voi olla poikkeavia ilmestymispäiviä tai lehti ei ilmesty. Lehtikohtaiset ilmestymispäivät löydät täältä ko. lehden sivulta, valikosta ”Tilaukset”.
 • Lehdet jaetaan Jakeluoperaattorin osoittamaan jakopaikkaan.
 • Säätila, tieolot tai muut poikkeukset voivat vaikuttaa jakeluaikatauluun.
 • Mikäli painettu lehti tai lehden liite jää Mediakonserni Keskisuomalaisesta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tulee asiakkaan ottaa viivytyksettä yhteyttä omaan jakeluyhtiöön (paikallinen jakeluyhtiö tai Posti). Jakeluyhtiön/jakelupäivystyksen yhteystiedot löytyvät päivän lehdestä tai verkkosivulta. Tarvittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä myös oman lehtensä asiakaspalveluun.
 • Lehden vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen painetun lehden tai sen liitteen toimittamiseen normaalijärjestelyin asiakkaalle mahdollisimman pikaisesti.
 • Mikäli digitilaus tai näköislehti ei ole ollut käytettävissä, pidennämme laskutusjaksoa erikseen sopimalla kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä.
 • Edellä esitetyn lisäksi emme korvaa asiakkaalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta / ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
 • Tilaukset toimitetaan force majeure varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) ja ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.
 • Painoteknisistä syistä painojäljessä voi olla poikkeamia, näistä poikkeamista emme vastaa.
 • Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan nimi- ja osoitetiedot on merkitty selkeästi postilaatikkoon tai -luukkuun, sekä siitä että lehden jakajalla on aina esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle. Mikäli yrityksen jakeluosoite ei ole PL – osoite, tulee yrityksellä olla postilaatikko, johon lehti jaetaan.
 • Pidätämme oikeuden tuotteen julkaisemisen lopettamiseen. Tällöin asiakkaalle palautetaan se määrä, joka vastaa asiakkaalle toimittamatta jääneitä printtilehtiä.

Digituotteet

 • Digituotteiden käyttäjänä asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tuotteiden käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Mediakonserni Keskisuomalainen ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.
 • Mediakonserni Keskisuomalainen pidättää oikeuden sulkea asiakkaan tunnuksen käyttöoikeuden, mikäli Mediakonserni Keskisuomalainen epäilee tunnusten väärinkäyttöä.
 • Asiakkaan vastuuhenkilö vastaa siitä, että palveluun aktivoitu käyttäjämäärä vastaa ostettua käyttäjämäärää.
 • Mediakonserni Keskisuomalainen seuraa käyttöä säännöllisesti ja käyttäjämäärien ylityksiin tai muuhun väärinkäyttöön puututaan. Mikäli käyttäjä- tai käyttömäärät ylittyvät toistuvasti, neuvotellaan ensisijaisesti tilaaja-asiakkaan kanssa sopimuksen muutoksesta käyttöä vastaavaan sopimustasoon. Mikäli käyttäjä- tai käyttömäärän ylitys jatkuu, on Mediakonserni Keskisuomalaisella oikeus katkaista palvelu ilman irtisanomisaikaa.
 • Huoltotyöt pyritään sijoittamaan virka-ajan ulkopuolelle.
 • Digituotteet ovat käytössä tunnistautuneelle asiakkaalle henkilökohtaisilla Mediatunnuksilla tai IP – pohjaista tunnistustapaa käyttäen.
 • Pidätämme oikeuden digituotteen julkaisemisen lopettamiseen. Tällöin asiakkaalle palautetaan se määrä, joka vastaa jäljellä olevaa lopetettuun tuotteeseen kohdistuvaa käyttöoikeutta.

Yritysdigi; tunnuspohjainen tuote

 • Palvelua hallinnoi asiakkaalle vastuuhenkilö, joka jakaa käyttöoikeudet yrityksen käyttäjille lehden verkkosivustolla Asiakastilinsä kautta. Jokainen käyttöoikeuden saanut käyttää palvelua kirjautumalla palveluun henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan (Mediatunnus) lehden kirjautumissivulla. Asiakkaan vastuuhenkilölle toimitetaan käyttöoikeuksien aktivointiohjeet.
 • Asiakas ei saa luovuttaa henkilökohtaisia Mediatunnuksiaan ulkopuolisten käyttöön

Yritysdigi; IP – pohjainen tuote

 • Mediakonserni Keskisuomaisella on oikeus päättää tapauskohtaisesti IP – pohjaisen tuotteen myymisestä yritykselle.

10. Tilauksen päättäminen

Kestotilaukset:

Irtisanomisaika on  3 kuukautta molemmille osapuolille. Asiakas voi irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.  Jos tilaus päätetään kesken laskutusjakson, veloitamme jo toimitetuista tuotteista hinnastonmukaisen maksamattoman osan tai palautamme asiakkaalle laskutusjakson maksetusta summasta jäljelle jääneen osan. Veloitamme 5 € suuruisen käsittelymaksun rahan palautuksesta. Pienin palautettava summa on 10 €. Kampanjaedut lakkaavat tilauksen päättyessä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus.

Määräaikaiset tilaukset:

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Asiakas voi kuitenkin, milloin tahansa, siirtyä kestotilaajaksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Määräaikaisen tilauksen voi tarvittaessa siirtää toiselle henkilölle tai keskeyttää lehden jakelun, mutta emme hyvitä tai palauta rahaa toimittamatta jäävistä tuotteista paitsi, jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle.

Palautukset:

Veloitamme 5 € suuruisen käsittelymaksun rahan palautuksesta ja pienin palautettava summa on 10 €. Palautamme ylimääräisen tilausmaksun ainoastaan pankkitilille, joka asiakkaan tulee meille henkilökohtaisesti ilmoittaa. Mikäli palautettavan tilausmaksun suuruus on yli 1 000 euroa (esim. virheellisesti maksettu tilausmaksu) palautamme rahan asiakkaalle vain sille tilille, josta maksu suoritettiin Mediakonserni Keskisuomalaiselle. Yli 1 000 euron rahanpalautus edellyttää asiakkaalta kirjallista palautuspyyntöä sekä pankista tai verkkopankista saatavaa maksutositetta/kuittikopiota (sähköposti käy), josta käy ilmi se pankkitili, jolta maksu maksettiin. Lisätietoa asiakaspalvelustamme.

Peruminen verkossa:

Pelkän digitaalisen tuotteen sisältämän tilauksen voi perua lehden verkkosivulla Omat tiedot –osiossa. Peruminen voidaan tehdä kuluvan laskutusjakson loppuun, mikäli tilauksen laskutusjakson lasku ei ole avoinna/maksamatta tai asiakkaalla ei ole maksettuna ylimääräisiä suorituksia. Näissä tapauksissa peruutusta ei voi tehdä verkossa, jolloin pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Aikakauslehdet ja harvemmin ilmestyvät julkaisut
Peruutus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen uuden laskutusjakson alkamista. Peruutus astuu voimaan oletuksena kuluvan laskutuskauden lopussa. Asiakkaan erikseen pyytäessä voidaan tilaus irtisanoa päättymään edellisen maksetun laskutuskauden loppuun. Tällöin asiakkaalta veloitetaan erikseen jo lähetetyistä, uuteen laskutuskauteen kuuluvista lehdistä voimassa olevan irtonumerohinnan mukaisesti. Lisäksi hintaan lisätään postitus- ja käsittelykulut. Jos asiakas on ehtinyt maksaa uuden laskutuskauden maksun, peruutus astuu voimaan ko. laskutuskauden lopussa, eikä maksettua suoritusta palauteta. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa ja se päättyy automaattisesti sovitun tilauskauden lopussa.

11. Tietosuoja, salassapito ja henkilötietojen käsittely

Mediakonserni Keskisuomalainen käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan ja alihankkijoidensa osalta, että Palvelua tuotettaessa ja käytettäessä noudatetaan salassapidosta ja tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Mediakonserni Keskisuomalaisen kanssa samaan konserniin kuuluvat julkaisutoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Tietosuojalauseke koskee Mediakonserni Keskisuomalaisen kuluttaja-asiakkaiden, yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Tietoja käsitellään keskitetysti konsernin sisällä. Mediakonserni Keskisuomalaisen Tietosuojalauseke kokonaisuudessaan osoitteessa: keskisuomalainen.com/tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

12. Muutokset

Mediakonserni Keskisuomalainen kehittää toimintaansa ja palveluvalikoimaansa jatkuvasti, minkä vuoksi meidän voi olla tarpeen muuttaa näitä tilausehtoja. Suosittelemme tarkastamaan nämä tilausehdot säännöllisesti muutosten varalta.

Ilmoitamme tilausehtojen muutoksista ennen niiden voimaantuloa joko lehdessä, verkkopalvelussamme tai muulla sähköisellä tai kirjallisella tavalla parhaaksi katsomallamme tavalla. Muutettuja tilausehtoja sovelletaan kaikkiin muutoksen voimaantulohetken jälkeen tehtyihin uusiin tilauksiin. Olemassa oleviin jatkuviin tilauksiin muutettuja ehtoja sovelletaan muutosta seuraavan laskutusjakson alusta lukien.

Mediakonserni Keskisuomalainen voi muuttaa tilauksen hintaa, mikäli esimerkiksi postituskulut tai muut lehden tuotantokustannukset nousevat, tai hintojen muutostarve perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen. Hinnanmuutos tulee kuluvan jatkuvan tilauksen osalta voimaan seuraavan laskutusjakson alusta lukien. Ilmoitamme muutoksesta aina hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas voi irtisanoa tilauksen muutoksen voimaantulohetkeen ilmoittamalla siitä Mediakonserni Keskisuomalaiselle. Lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen perustuvat hinnankorotukset voidaan kuitenkin huomioida jo niiden voimaantulosta lähtien.

13. Reklamaatiot

Jakelureklamaatioissa asiakkaan tulee ottaa yhteys ensisijaisesti alueella jakavaan jakeluyhtiöön.
Muissa reklamaatioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

14. Erimielisyyksien ratkaisu

Mediakonserni Keskisuomalaisen ja tilaajan väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Keskisuomalainen Oyj:n tai myyjänä toimineen tytäryhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

15. Mediakonserni Keskisuomalaisen lehdet ja lehtitilausten maksuyhteystiedot

Mediakonserni Keskisuomalaisen lehdet ja lehtitilausten maksuyhteystiedot löytyvät täältä.